Post on 10/11/2021

ARV จัดงาน AI & Robotics Hackathon 2021: Open House

ARV ชวนกูรูด้าน Cyber Security และ Subsea Machine Learning ของไทย ร่วมถกอนาคตการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์สู่โอกาสใหม่ ๆ ในงาน AI & Robotics Hackathon 2021: Open House

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือ ปตท.สผ. จัดเสวนาพิเศษในงาน AI & Robotics Hackathon 2021: Open House ภายใต้หัวข้อ Quantum Cryptography: The Future of Cyber Security และ Subsea Machine Learning: Deep Diving into Undiscovered Opportunities พร้อมเผยมุมมองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันจากหลากหลายวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของไทย

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป ARV เกริ่นนำถึงความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาใน 3 มิติ อันประกอบด้วย มิติแรก คือบุคลากรที่ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 200 คน รวมทั้งคนใหม่ ๆ ที่เข้ามาเสริมทัพทุกสัปดาห์ มิติ 2 คือโครงการ 5G x UAV SANDBOX ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบนวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพความเร็วในการรับส่งข้อมูลในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และเตรียมเปิดอย่างเป็นทางการเดือนพฤศจิกายนนี้ และมิติที่ 3 คือการจัดตั้งบริษัทลูกขึ้น 4 บริษัท อันประกอบด้วย Rovula: ธุรกิจ Subsea IRM สำหรับการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาใต้ทะเลอย่างครบวงจร, Skyller: ธุรกิจการทำ Industrial Infrastructure Inspection Platform โดยการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์, Varuna: ธุรกิจเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจรใน scale ระดับประเทศ และ Cariva: ธุรกิจน้องใหม่ที่ยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทย ผ่าน Platform เครือข่ายข้อมูล และบริการด้านสุขภาพ

สำหรับจุดประสงค์ของการจัด AI & Robotics Hackathon 2021 ครั้งนี้ คือเพื่อส่งเสริม ต่อยอด พัฒนาองค์ความรู้, พัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ, สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับความรู้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดไอเดียและนำไปใช้งานจริงต่อไป

ในการเสวหาหัวข้อแรก Quantum Cryptography: The Future of Cyber Security เกี่ยวข้องกับโจทย์การแข่งขัน Track I: Cyber Security ร่วมกันยกระดับความสามารถและขีดจำกัดของ Digital Wallet ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน โดยอาศัยความก้าวหน้าของควอนตัมคอมพิวเตอร์ และบทบาทสำคัญต่ออนาคตของเทคโนโลยีการสร้างความปลอดภัยให้กับโลกไซเบอร์

สินธู ศตวิริยะ Head of Ventures ARV เปิดประเด็นว่า ปัจจุบัน Cyber Security เป็นภัยใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนจำนวนมาก การวางโจทย์จึงมุ่งเน้นการออกแบบโซลูชั่นสำหรับ Digital Wallet โดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบัน ตลาดนี้ถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและมีผู้บริโภคใช้งานจำนวนมาก ตั้งแต่รูปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ หรือ Hardware Wallet ที่ใช้เก็บ Bitcoin จึงต้องการโซลูชั่นด้าน Security ที่ครอบคลุมทั้งในส่วน Identity Management, Communication Protocol และ Access Protocol

ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ CEO & Co-founder, Quantum Technology Foundation (Thailand) เสริมว่า ด้วยความก้าวหน้าและความสามารถของควอนตัมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ความท้าทายในการตีโจทย์ข้อนี้คือการสร้างระบบ Cyber Security ที่พัฒนาให้ทันตามกัน ด้วยการใช้ Cryptography ครอบคลุมทุกเลเยอร์ และออกแบบมาให้มีความไดนามิกสูงเพื่อป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต

ในการเสวนาหัวข้อที่สอง Subsea Machine Learning: Deep Diving into Undiscovered Opportunities เป็นการอธิบายหัวข้อการแข่งขันใน Track II: Subsea Machine Learning การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ที่ยังไม่ถูกค้นพบใต้ท้องมหาสมุทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบ Machine Learning Model ที่มีความสามารถในการตรวจจับและแยกแยะวัตถุใต้ท้องทะเล

ภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์ Co-founder, ROVULA เกริ่นนำถึงภาพรวมของการนำเอไอและ Machine Learning มาใช้ในการสำรวจใต้น้ำ ซึ่งสิ่งสำคัญคือหุ่นยนต์ต้องมีความฉลาดด้วยตัวเอง เพราะใต้น้ำมีข้อจำกัดเรื่องสัญญานการสื่อสาร ตัวหุ่นยนต์ต้องมีเซ็นเซอร์มากมายเพื่อใช้การนำทางและระบุตำแหน่งตัวเอง ความมุ่งหวังของ ARV คือการยกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง Ecosystem ที่สามารถให้หุ่นยนต์ที่อยู่ใต้น้ำทำงานแทนคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อลดการใช้คนลงให้ได้มากที่สุด

ดร.ประวีร์ เครือโชติกุล UTC Team Leader, Chulalongkorn University Technology Center (UTC) เสริมว่าปัจจุบัน เราสามารถนำเทคโนโลยี Machine Learning และ AI มาใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้กว่า 90 % แล้ว ทั้งที่ใช้เพื่อการพัฒนาบริการต่าง ๆ การใช้งานในทางการแพทย์และดูแลสุขภาพ และการใช้งานเฉพาะทางในภาคอุตสาหกรรม จึงมีโอกาสและศักยภาพสูงในการพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในการสำรวจใต้น้ำ

จิตวิสุทธิ์ พู่มนตรี AI Apprentice, Chulalongkorn University Technology Center (UTC) กล่าวถึงความท้าทายสำคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ คือความสามารถในการตรวจสอบที่แม่นยำ และตรวจจับความผิดปกติให้ได้มากที่สุด เพื่อลดต้นทุนที่สูงจากการใช้คนสำรวจ สามารถสกรีนหาสิ่งผิดปรกติเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้คนในการเฝ้าติดตามดูวิดิโอนานนับพันชั่วโมง และต้องหาทางแก้ไขข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ความไม่ชัดเจนของภาพจากอุปสรรคต่าง ๆ ใต้น้ำ การใช้ classification model ในการจำแนกแยกแยะภาพ การสร้าง data set และตัวชี้วัดสิ่งผิดปกติที่เหมาะสม และการสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

ARV Hackathon 2021 งานที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้คิดและลงมือทำ

เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา Start-up, Programmer, Innovator หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในรูปแบบทีม 3 – 5 คน เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564  พร้อมชิงเงินรางวัล 100,000 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศ 50,000 บาทสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ 20,000 บาทสำหรับรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมโอกาสในการร่วมมงานกับ ARV ในอนาคต ด้วยการแข่งขันใน 2 Tracks คือ

  • Track I: Cyber Security ร่วมกันยกระดับความสามารถและขีดจำกัดของ Digital Wallet ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน จะจัดแข่งขัน Hackathon วันที่ 20-21 และ 27 พฤศจิกายน 2564
  • Track II: Subsea Machine Learning ร่วมออกแบบ Machine Learning Model ที่มีความสามารถในการตรวจจับและแยกแยะวัตถุใต้ท้องทะเล จะจัดแข่งขัน Hackathon วันที่ 11-12 และ 18 ธันวาคม 2564

โดยทั้งสอง Track เป็นธุรกิจที่ ARV กำลังพัฒนาอยู่ ดังนั้น Hackathon ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสของผู้เข้าแข่งขัน ที่จะได้มาร่วมสร้างโซลูชั่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจริง และ Case Study จริง

ARV Hackathon 2021 เปิดประสบการณ์การแข่งขันแบบใหม่ ที่ใช้โจทย์จากปัญหาที่พบและต้องการแก้ไขจากอุตสาหกรรมจริง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากการแข่งขันที่ไหนมาก่อน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ ARV ในอนาคต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ร่วมสมัครพร้อมติดตามรายละเอียด และกติกาการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ arvhackathon2021.riseaccel.com

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมบรรยากาศจากงาน AI & Robotics Hackathon 2021: Open House และการเสวนาย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/3CfuiFP


The People

กองบรรณาธิการ

Related

“ลมหาย จางจาก” เมื่อรักค่อย ๆ จางหายไป ในเพลงใหม่ “Greasy Cafe”

“โบว์ เมลดา” สาวอโยธยา 2 บุคลิกในภาพยนตร์ “อโยธยา มหาละลวย”

“Smallroom” ร่วมกับ “Index Creative Village” จัดเต็มทั้งแสงสีเสียง ใน POLYCAT ‘Concert’ Exhibition @ House of Illumination งานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกของ POLYCAT ที่จะทำให้ความทรงจำของทุกคน ‘สัมผัส’ ได้

Dream Before Doomsday | ก่อนวันฝันสลาย

“The Power” 7 โรงพยาบาลสุดเฮี้ยน สถานที่แห่งความตายกับเรื่องราวหลอนหัวจากทั่วมุมโลก

ความมืดมิดไร้แสงไฟในโรงพยาบาล(เกือบ)ร้าง อาจนำมาซึ่งความสะพรึงเกินคาดเดาใน “The Power ไฟดับ จับผี”

ถึงเวลาปล่อยความคลั่ง ปลดสัญชาติญาณดิบไปกับ “Voyagers คน อนาคต โลก”

THE KLINIQUE รับรางวัล HELLO! Beauty Awards “THE BEST ULTHERA FACELIFT CLINIC” ด้วยโปรแกรม NEW ULTHERA SPT ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งปี 2021