Post on 19/03/2021

นางวัลลภา ไตรโสรัส ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” และ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” และ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โครงการ  “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 Person Of The Year 2021 ” และ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”พุทธศักราช 2564 Best Practice Awards 2021” สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานและผู้มอบรางวัล

รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” และ รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ภายใต้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จดทะบียนนิติบุคคลภายใต้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรางวัลนี้พิจารณาจากการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม

อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินผ่านการบริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยมิได้มีเพียงแค่สินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมองค์รวม

ซึ่งงานนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้


The People

กองบรรณาธิการ

Related

คอนเสิร์ตระดับโลกจากคลับแจ๊สอันดับหนึ่ง Blue Note งานศิลป์สุดล้ำส่งตรงถึงประเทศไทย

RARE BANGKOK 2019 เตรียมตัว Turnt กับ DJ. Carnage 6 กันยานี้

บ้านปูฯ เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ครั้งพิเศษ

Start Up Visa โปรแกรมสำหรับคนที่อยากต่อยอด หรือทำธุรกิจ Start Up ที่แคนาดา

เอพี ไทยแลนด์ ก้าวสู่ปี ’64 อย่างผู้นำ ชู 3 ยุทธศาสตร์รับกฎกติกาโลกใหม่

สยามพิวรรธน์ ส่งมอบกำลังใจผ่านบทเพลง “รักแท้ไม่แพ้ระยะห่าง Love has no distance”

“ห่างกัน ไม่ห่างไกล MUSIC DISTANCING” กิจกรรมดนตรี New Normal ที่ระยอง

“M PICTURES” จับมือ “การไฟฟ้านครหลวง” และ “CINEAD” เปิดฉากสงครามอัจฉริยะสองขั้วกระแสไฟครั้งยิ่งใหญ่ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ “THE CURRENT WAR สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ”