ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

Senior Photographerหัวหน้าช่างภาพ The People