มณีเนตร วรชนะนันท์

อดีตเคยเป็นนักแต่งเพลง เลยอยากเขียนที่มาเบื้องหลังของเพลงดัง และคนในวงการ pop culture ในมุมอื่น ๆ