นพนันทน์ หิรัญสถิตย์

นัก Multitasking อันดับหนึ่งในครัวเรือน ชื่นชอบสารพัดสิ่งนุ่มนิ่ม รักการจิบโซจูนั่ง binge ซีรีส์หน้าจอคอมฯ