Post on 02/06/2021

‘ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร’ แม่ทัพใหญ่ BGC ยกระดับธุรกิจสู่ Total Packaging Solutions

หลายคนอาจรู้จัก BGC หรือ บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว ในเครือ บมจ.บางกอกกล๊าส ซึ่งทำธุรกิจมายาวนานกว่าสี่ทศวรรษ จนกระทั่งปัจจุบัน BGC สามารถครองตำแหน่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีกำลังการผลิตรวมสูงสุดในประเทศไทย

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี 2517 ด้วยเตาหลอมแก้วเพียง 1 เตา วันนี้ BGC เติบโตอย่างมั่นคง โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2561 และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีบรรจุภัณฑ์แก้วเป็นธุรกิจหลัก 

แต่การเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย โดยเฉพาะในวันที่มีปัจจัยและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่พร้อมมาเป็นความท้าทายได้ทุกเมื่อ เป็นที่มาของการปรับวิชั่นและโครงสร้างธุรกิจ เพื่อนำ BGC มุ่งสู่ความเป็น Total Packaging Solutions หรือผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดรอบใหม่ 

ภายใต้การนำของ ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตรแม่ทัพใหญ่ผู้เป็นกำลังสำคัญ ซึ่งนั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ อยู่ในปัจจุบัน 

ธุรกิจของ BGC ในยุค COVID-19

ปฏิเสธไม่ได้ว่า วิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นตลอดปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปีนี้นั้น เป็นความท้าทายและบทพิสูจน์ครั้งใหญ่สำหรับแทบทุกธุรกิจ แต่ด้วยการวางกลยุทธ์แบบยืดหยุ่นและคล่องตัวหรือที่หลายคนเรียกกันว่า Agility ประกอบกับแนวคิดที่เน้นกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ทำให้ BGC สามารถรับมือและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ทำรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา แม้ในสถานการณ์ที่ภาพรวมเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย

โดยมีปัจจัยสำคัญจากการที่บริษัทฯ ยังคงบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 

ความโดดเด่นสไตล์ BGC

ศิลปรัตน์มองว่าสิ่งที่ทำให้ BGC ได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ คือการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสามารถสรุปความโดดเด่นของธุรกิจ BGC ที่แตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้ ดังนี้

การมีกลุ่มบุญรอดบริวเวอรี่และบริษัทลูกค้ารายอื่นเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและเป็นลูกค้าหลักนั้น ทำให้เชื่อได้ว่า BGC จะมีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน แม้ตลาดจะมีความผันผวน หรือมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจุบัน BGC มีโรงงานผลิต 5 แห่ง ด้วยเตาหลอมแก้วรวม 11 เตา และ 35 สายการผลิต อีกทั้งมีเทคโนโลยีการผลิตที่ออกแบบอย่างทันสมัย ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงได้ตามความต้องการของลูกค้า

ล่าสุด BGC เตรียมลงทุนก่อสร้างเตาหลอมแก้วแห่งใหม่เพิ่มเติมที่จังหวัดราชบุรี ด้วยกำลังการผลิต 400 ตันต่อวัน ใช้งบลงทุน 1,600 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรองรับการขยายตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ อีกหนึ่งพันธกิจหลักของ BGC คือการพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แก้ว การผลิต และภาพรวมธุรกิจ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การมีลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกนั้น ทำให้ BGC มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และสามารถต่อยอดในการขยายฐานลูกค้า ทั้งการเข้าไปทำตลาดในประเทศใหม่ และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วถือเป็นธุรกิจที่มีข้อจำกัดในการเข้าแข่งขันสูง (High barrier to entry) จึงมีผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย โดย BGC เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดที่ทำธุรกิจมาอย่างยาวนานและมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี 


เส้นทางสู่
Total Packaging Solutions

BGC ได้ยกระดับธุรกิจ จากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว สู่การเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรหรือ Total Packaging Solutions อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านกลยุทธ์การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับบริษัทฯ ซึ่งการขยายธุรกิจด้วยวิธีนี้ นอกจากจะทำให้ BGC รับรู้รายได้ทันทีแล้ว ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของการพึ่งพิงรายได้จากส่วนใดส่วนหนึ่งอีกด้วย

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGC เล่าถึงแนวทางการทำ M&A ว่า ต้องเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดี และทำธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจหลักของ BGC อาทิ ธุรกิจฝา ขวด ฟิล์ม และกล่องกระดาษ เพื่อสร้างความครบวงจรให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และทำให้มีต้นทุนรวมที่ต่ำลง และสร้างอีโค่ซิสเต็มที่แข็งแรงยิ่งขึ้น

การเป็น Total Packaging Solutions จะส่งเสริมให้ธุรกิจ BGC สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ซึ่งเมื่อรวมกับแนวคิดด้านการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้ BGC สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการได้หลากหลาย และมีศักยภาพในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคต” 

 

References

รายงานประจำปี 2563 ของ บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส


The People

กองบรรณาธิการ

Related

แจน กุดมันด์-เฮเยอร์ : ชาวเดนมาร์กผู้ผลักดัน Cohousing บ้านบรรเทาความเหงาที่คนทุกวัยได้ดูแลกันและกัน

ย้อนมอง ‘บาร์บีคิวพลาซ่า’ ในวันที่ ‘บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์’ นำทัพ

เอริค หยวน: ความรักที่ถูกคั่นด้วยระยะทางไกล กลายเป็น Zoom ที่ย่อให้โลกทั้งใบเล็กลง

น้ำพริกแคบหมูยายน้อย: แบรนด์น้ำพริกที่เน้นขายขำไม่เน้นขายของ กับการบูลลี่ตัวเองจนมียอดขายเกินครึ่งล้าน 

เล็ก กฤตนัน วิโรจน์สายลี : จาก ‘หนุ่มรัฐศาสตร์’ สู่การเป็น ‘ยอดนักขายมือทอง’ ของเมืองไทย

เอิร์ล สเวนเซ่น อดีตกะลาสีเรือผู้หลงใหลไอศกรีม จุดเริ่มต้นของ Swensen’s ที่ตอนนี้มีไทยเป็นตลาดหลัก

ทัตสึฮิโกะ อาคาชิ: กล่องสุ่มเจ้าหมี [email protected] ของเล่นผู้ใหญ่ที่มีไว้โชว์

มาร์ค คอนสแตนติน: เริ่มจากเด็กไร้บ้าน สู่ LUSH แบรนด์เครื่องสำอางออร์แกนิกเพื่อสังคม