Post on 31/10/2019

ยูนิเซฟเปิดตัวแคมเปญรณรงค์สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

        ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) ล่าสุด องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ปล่อยวิดีโอสั้น http://bit.ly/crc30th เพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา พร้อมกระตุ้นให้ผู้ใหญ่หันมารับฟังเสียงของเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น และสนับสนุนให้พวกเขาร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ย่อท้อต่อภารกิจต่าง ๆ ที่ตั้งใจทำ

วิดีโอชิ้นนี้นำเสนอประเด็นสำคัญผ่านวัยรุ่นนักเปลี่ยนแปลง 4 คน ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ท้าทายชีวิตและชุมชนของพวกเขา ได้แก่

  • ดี-อภิพล วิภาตะศิลปิน ประธานชมรม Climate Club นักเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสมาชิกกลุ่ม Climate Strike ประเทศไทย
  • มิ้นท์-ฐิตินันท์ ศรีร้อยเอ็ด นักเรียนคนหนึ่งที่ต้องการผลักดันให้เกิดการจัดสรรเวลาในโรงเรียน รวมถึงความเป็นอยู่ด้านอื่น ๆ ของนักเรียน
  • ณัฐ-ณัฐพล ถนอมจันทร์ วัยรุ่นคลองเตยที่ต้องการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ไม่ไปมั่วสุมผ่านการสอนดนตรี
  • พิม-พิมพิศา เชี่ยววารีสัจะ เยาวชนที่เคยถูกรังแก จนนำไปสู่การก่อตั้งนิตยสาร Overdog นิตยสารเพื่อการหยุดการกลั่นแกล้งรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ขณะนี้เด็กและเยาวชนจำนวนมากจากทุกมุมโลกต่างกำลังลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม พวกเขาเป็นที่รู้จักและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมาก ในประเทศไทยเอง เราเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต่างก็ทำงานอย่างหนักด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของพวกเขาเองและผู้คนรอบตัว นี่คือเสียงกระตุ้นเตือนสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราว่าถึงเวลาที่เราต้องหันมาร่วมมือกับเด็กและเยาวชน และสนับสนุนให้พวกเขาไม่ย่อท้อต่อความตั้งใจและภารกิจที่มี”

แคมเปญนี้ยังชี้ให้เห็นว่าทุกคนในสังคมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจของเยาวชนทั้ง 4 คนจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของยูนิเซฟwww.unicef.org/thailand/crc-30-years ซึ่งจะมีเหล่าผู้มีชื่อเสียงที่มาร่วมรณรงค์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย พร้อมให้แง่มุมต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้เด็ก ๆ มีพื้นที่ในสังคม แคมเปญนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยในสังคมไทย เข้ามาร่วมพูดคุยถึงความสำคัญ และวิธีการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รอบตัวพวกเขามากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน หรือชุมชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดยได้ระบุสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนในโลกและหน้าที่ของรัฐในการพิทักษ์สิทธิเด็ก และเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในโลก โดยมีหลักการสำคัญคือ เด็กทุกคนทุกแห่งหน มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ได้รับการพัฒนา และได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา

ประเทศไทยได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อ พ.ศ. 2535 และเป็นหนึ่งใน 196  ประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ จนถึงปัจจุบัน


The People

กองบรรณาธิการ

Related

BRING ME THE HORIZON โชว์สุดมัน ส่งตรงความประทับใจสู่คนดู

“เป๊ก” เจอรักแรกพบ ตามติด “เฌอปราง” จีบลงเพลง “ไม่ควรมีคนเดียว”

คาโอส่งมอบถุง ‘คาโอการ์ดอย่าตก’ แก่กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรณรงค์ด้านสุขอนามัยต่อเนื่อง

มั่นคงฯ สร้าง Rooftop Organic Garden ชวนพนักงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกผักอินทรีย์สะท้อนจุดยืน “สุขภาวะที่ดี” ขององค์กร

CHARGESPOT แชร์ริ่งพาวเวอร์แบงค์ที่ให้บริการข้ามประเทศที่แรกของโลก

แคมเปญ ‘Covid Relief Bangkok’ เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

เอสซีจี ชวนคนไทยเป็น “ผู้พิทักษ์ทะเล” กับ “โปรโม – โปรเม จุฑานุกาล” ผ่านภาพยนตร์ออนไลน์ชุด “The Sea Saver”

เริ่มแล้ว! มหกรรมอาหาร “ไทยโอชา” ณ ศูนย์การค้าสยามสยามพารากอน