Post on 18/05/2020

แคมเปญ ‘Covid Relief Bangkok’ เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเกือบทุก ๆ ด้านต่อผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิต ด้านสุขภาพ รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนยากจนหรือผู้ที่มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนและเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่มีแม้กระทั่งโอกาสในการอยู่บ้านเพื่อป้องกันหรือดูแลตัวเอง ไม่ใช่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องการที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือฝ่าฝืนข้อบังคับที่สังคมกำหนดขึ้น  เช่น การอยู่บ้าน การใส่หน้ากากอนามัย หรือการรักษาความสะอาด แต่ด้วยข้อจำกัดของการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นได้ บางคนอาจจะขาดกำลังทรัพย์ที่จะซื้อหน้ากากอนามัยหรือแม้แต่สบู่เพื่อทำความสะอาดร่างกาย ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการประกอบอาชีพนอกบ้านในรูปแบบหาเช้ากินค่ำ ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะต่อชีวิตเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว การออกไปทำงานและการดำเนินชีวิตที่เกือบจะปกติในสังคมตอนนี้ของกลุ่มคนหาเช้ากินค่ำ จึงเป็นการดิ้นรนเอาตัวรอดจากความอดอยากมากกว่าความกลัวต่อการติดโรคระบาดดังกล่าว

ด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโครงการ Covid Relief Bangkok ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและสถาบันทางสังคม ในการใช้ทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญรวมไปถึงศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเปราะบางเหล่านั้นให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน ซึ่งทางโครงการเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ ภายในถุงยังชีพจะประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ เจลล้างมือ สบู่ ผงซักฟอก อาหารกระป๋อง ข้าวสาร วัตถุดิบในการปรุงอาหาร ถุงมือ หน้ากากคลุมหน้า ชุดอนามัย เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคและร่วมแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย คนยากจน และผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละชุมชนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายความช่วยเหลือ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนเพื่อให้ทีม อสส.ที่เป็นผู้มีความคุ้นเคยกับคนในชุมชนและพื้นที่ของชุมชนนั้น ๆ เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพ  มากไปกว่านั้นทางโครงการยังดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ หรือเพื่อหนทางการช่วยเหลืออื่น ๆ ได้ในอนาคต

ปัจจุบันโครงการ Covid Relief Bangkok ได้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพกว่า 4,000 ถุง ครอบคลุมใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย, ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา, ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน, ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค และศูนย์บริการสาธารณสุข 30 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ซึ่งมีลำดับการแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม เป็นพื้นที่ในลำดับถัดไป นอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้คนในชุมชนแล้วทางโครงการ Covid Relief Bangkok ยังให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด หน้ากาก N95 เป็นต้น โดยหวังว่าครัวเรือนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มกำลังแรงกำลังใจทำงานช่วยเหลือในสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวนี้จะสามารถผ่านไปได้พร้อมทั้งฟื้นฟูได้ในเร็ววัน

การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรอิสระ เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างสองธุรกิจ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต SWAG EV รถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักษ์โลก และ Socialgiver แพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอรูปแบบการช็อปและช่วยไปด้วยกัน ให้คุณใช้ไลฟ์สไตล์ที่โดนใจและยังสามารถส่งต่อความสุขสู่ภาคสังคม จัดกิจกรรม “ทำดี ได้ของดี” โดยทุกการช็อปดีล “ทำดี ได้ของดี ⚡️ ลุ้นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักษ์โลก SWAG EV” ผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชัน Socialgiver ราคา 100 บาท ลูกค้าจะได้รับ E-cash voucher มูลค่า 100 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการจากแบรนด์ชั้นนำบนเว็บไซต์หรือแอพลิเคชัน Socialgiver และยังได้ร่วมสนุกลุ้นเป็นผู้โชคดีรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักษ์โลก จาก SWAG EV จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ทำดี ได้ของดีSWAG EV ร่วมกับ Socialgiver จัดแคมเปญระดมทุนช่วยโครงการ Covid Relief Bangkok กำไร 100% จากการช็อปดีลนี้มอบให้โครงการ Covid Relief Bangkok เพื่อสนับสนุนการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและของใช้จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ เจล สบู่ รวมถึงอาหารสําเร็จรูป เป็นต้น ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิสติ, มูลนิธิ Scholars of Sustenance Thailand, Urban Studies Lab, FREC, ศูนย์บริการสาธารณสุข (กรุงเทพมหานคร), และ Socialgiver นับได้ว่าเป็นการรวมตัวของธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ตั้งใจสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคม

สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมสนุกเพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ และเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน สามารถร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชัน Socialgiver เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักษ์โลก จาก SWAG EV จำนวน 2 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 4 มิถุนายน 2563 และประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: SWAGEV และ Socialgiver


The People

กองบรรณาธิการ

Related

เรย์ แมคโดนัลด์ ถ่ายทอดการเดินทางผ่านเพลง “เงา” (Shadow OF You) ซิงเกิ้ลลำดับที่สองจากอัลบั้ม Lost ของ 6 หนุ่ม “Dead Flowers”

หัวเว่ยเปิดตัวทัพสมาร์ทดีไวซ์ พร้อมแนะนำสีสันใหม่ล่าสุดของรุ่นยอดนิยม

ทอม โอเดลล​์ เดี่ยวเปียโนคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย ที่สะกดทุกคนให้อยู่ในชั่วโมงต้องมนต์

สวอท์ช กรุ๊ป ประเทศไทย จัดงาน “RADO NOVELTIES 2019” ฉลองเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ประจำปี 2019

“Best Food Thai Carnival Uthaithani” ท่องเที่ยววิถีชีวิตไทยอุทัยธานีไม่ไปไม่รู้

กสิกรไทยจัดสัมมนา “เศรษฐกิจและกลยุทธ์ การลงทุนภายใต้วิกฤตการค้าโลก”

จเร เจียรนัย จากว่ายน้ำไม่เป็น สู่การเป็นไตรกีฬาเบอร์หนึ่ง และทีมเจ็ทส์ประเทศไทย

คุยกับ ‘อิ อิ ชอว์’ นักเคลื่อนไหวเมียนมา ผู้อุทิศชีวิตให้การรักษา HIV ในหมู่แรงงานอพยพทั่วถึง