Post on 30/03/2022

สำรวจภูมิภาคใต้ลึก ผ่านนิทรรศการศิลปะ Deep South: ลึกลงไป ใต้ชายแดน

Deep South หรือใต้ลึก เป็นคำที่ถูกใช้เรียกภูมิภาคใต้สุดของประเทศไทย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย การได้รับการขนานนามว่าใต้ลึก เป็นเพราะพื้นที่ดังกล่าวห่างไกลจากเมืองหลวงของประเทศกว่าพันกิโลเมตร ผู้คนในประเทศจำนวนไม่น้อย ไม่เคย และไม่กล้าที่จะเดินทางลงมายังพื้นที่ต้องคำสาปแห่งนี้ เพราะนอกจากอยู่ห่างไกลแล้ว ยังเป็นที่โจษจันในเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบ ที่คุกรุ่นมาเกือบยี่สิบปี และไม่มีทีท่าว่าจะดับมอด ประกอบกับวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาหลักประจำประเทศ พื้นที่แห่งนี้จึงยิ่งถูกผลิตซ้ำความเป็นชายขอบ สร้างความบอบช้ำซ้ำเติมให้ผู้คนในพื้นที่เสมอมา แต่ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะเยียวยารักษาตนเองด้วยความแข็งแกร่งทางอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม ที่โต้กลับการถูกผลักไสออกไปให้เป็นพื้นที่ใต้ลึกนี้

นิทรรศการ Deep South: ลึกลงไป ใต้ชายแดน จะพาผู้ชมเข้าไปสำรวจภูมิภาคใต้ลึกนี้ ว่าภายใต้ความลึกที่อยู่ใต้สุดของประเทศ มีสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่ ด้วยการเผยให้เห็นผ่านผลงานของศิลปิน 7 คนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, มูฮัมหมัดซูรียี มะซู, มูฮัมหมัดตอฮา หะยียูโซ๊ะ, กรกฎ สังข์น้อย, อิซูวัน ชาลี และ วันมุฮัยมีน อีแตลา ที่ต่างสะท้อนประสบการณ์ของศิลปิน วิถีชีวิต สังคม การเมืองและการต่อสู้ ในเบื้องลึกลงไปภายใต้พื้นที่ชายแดน จนเราอาจพบว่าจิตใจของมนุษย์ต่างหาก ที่ลึกกว่าดินแดนที่อยู่ลึกและห่างไกลทั้งหมดทั้งปวง…

Korakot Sangnoy

ชื่องาน Under 2021

200×150 cm (1 piece)

หมึกจีน,สีอะคริลิค,ทองคำเปลว บนผ้าใบ

42×29.5 cm (26 piece)

หมึกจีน,สีอะคริลิค,ทองคำเปลว บนกระดาษ

Concept:

“หลายคนสยบยอมอยู่ภายใต้อำนาจของบางสิ่ง ที่ครอบงำชีวิต ครอบงำความคิดและความเชื่อ ด้วยการจัดการ ควบคุม ขจัดผู้คนอีกจำนวนมากที่ลุกขึ้นตั้งคำถาม ให้ยากต่อการเข้าถึงความจริง ด้วยการบังคับใช้กฎเกณฑ์ กลอุบายภายใต้อำนาจ กระทำการต่อชีวิต และจิตใจผู้คนที่คิดเห็นต่าง เพื่อรักษาอำนาจนั้นไว้ให้ดำรงอยู่เป็นรูปธรรมขึ้นมาจากความเป็นมายาคติ”

 

Muhammadtoha hajiyusof

ชื่อผลงานมลายู…ไม่นิยม

ขนาด.      90 x 190 cm.

เทคนิค.     สีอะคริลิก, ปากกาดำบนผ้าใบ

แนวความคิด

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วฉับพลัน อิทธิพลของสื่อโซเชียลมีเดียครอบงำผู้คน ทำให้กระแสนิยม (pop culture) เผยแพร่ทั่วโลกสอดคล้องกับการใช้เทคนิควิธีการในผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้การลากเส้นแบบ Manual กับการคำนวนเส้นโครงสร้างแบบ Digital เจาะทะลุรูปปั้นเดวิดใส่ผ้าโสร่งและวีนัสใส่ผ้าปาเต๊ะทำให้เกิดคำถามต่อออแรนายู (คนมลายู) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ข้าพเจ้าอยู่กับการแทรกซึมของวัฒนธรรมกระแสนิยม ผ้าโสร่งและปาเต๊ะคือภาพจำของผู้คนที่นอกเหนือไปจากความรุนแรง หากใคร่ครวญที่จะรู้ มองเบื้องลึกลงไปในรากทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อและสังคม จะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นเพียงสิ่งฉาบฉวยจากสื่อในหระแสสังคมและภาพซ้ำอันเป็นเครื่องมือของอุตสาหกรรมความมั่นคงเท่านั้นเอง

 

Muhammadsuriyee Masu

ชื่อผลงาน: ความเจ็บปวด ที่ปาตานี

เทคนิค: วัสดุผสม

ขนาด: ผันแปรตามพื้นที่

แนวความคิด

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้คนในพื้นที่โดยมีกฎหมายพิเศษ พรก.ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก กฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือสงบลง แต่กลับมีผู้คนมากมายถูกควบคุมตัวด้วยคดีความมั่นคงเพิ่มขึ้น เกิดการถูกซ้อมทรมาน เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทำให้มีความรู้สึกโดนกดทับ กีดกั้น กดขี่ เกิดความหวาดกลัวในการดำเนินชีวิต 

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยนำเสนอเนื้อหาผ่านนกเขาและนกเขาใหญ่เป็นนกที่อพยพมาจากเกาะชวาโดยส่วนมาก นกเป็นสัญลักษณ์แทนค่าผู้คนในพื้นที่ และได้หยิบลวดลายที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมมลายู ลวดลายเหล่านั้นมาสร้างในตัวนกฉลุให้เกิดเป็นลวดลายบนแผ่นหนัง เย็บปัก และพิมพ์ข้อความที่พูดถึงการถูกซ้อมทรมานบนถุงใส สิ่งนี้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตของคนปาตานี

 

Wanmuhaimin E-taela

ชื่อผลงาน TADIKA

ขนาด เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่

เทคนิค สื่อผสม

“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย”คำร้องขึ้นต้นเพลงชาติไทย ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีที่มาจากนโยบายชาตินิยม อันมุ่งสู่ลัทธิไทยรวมไทย ที่ต้องการรวบรวมชนเชื้อชาติ “ไทย” ในดินแดนต่างๆ เพื่อรวมกันให้เป็นเอกภาพเดียวกัน นโยบายและคตินิยมเหล่านี้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน กลายเป็นชุดความคิดที่แผ่ขยายไปในทุกพื้นที่ รวมถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ซึ่งเป็นดินแดนของชาติพันธุ์ที่แตกต่างหลากหลาย มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภาษาของตนเอง เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย ที่พยายามถูกรวมไว้ให้แสดงออกเพียงแค่อัตลักษณ์เดียว โดยเฉพาะในระบบการศึกษาศาสนาของพื้นที่อย่างโรงเรียนตาดีกา(โรงเรียนสอนศาสนาระดับประถมและโรงเรียนปอเนาะ(โรงเรียนสอนศาสนาระดับมัธยม) ที่ถูกแทรกแซง และปลูกฝังคตินิยม ค่านิยมของความเป็นชาติ เพื่อต้องการผสม กลืน กลาย เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐเท่าที่ควร เพลงชาติไทยที่แท้จริง จึงควรขึ้นต้นด้วยคำว่า“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อหลายเชื้อชาติ”

 

Jehabdulloh Jehsorhoh

ชื่อผลงาน คนสามจังหวัดกับสี่อำเภอ 2022

เทคนิค วัสดุผสม สังกะสี ไม้อัด สีอะครีลิค

ขนาด 195×70ซ.ม. 4ชิ้น

แนวคิด ภายใต้ความอยุติธรรมย่อมมีความวิปริตของอำนาจและกฎหมาย สร้างผลกระทบมากมายนานับประการต่อผู้คนในสามจังหวัดกับสี่อำเภอของชายแดนใต้ อำนาจอยุติธรรมที่กัดกร่อนผู้คนมาอย่างยาวนานเกือบสองทศวรรษ จนเสมือนสนิมที่กัดกร่อนร่างกายและชีวิตมิให้มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามครรลองของวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อบนหน้าแผ่นดินปาตานี

 

Pichet Piaklin

ชื่อผลงาน : สันติภาพไม่มีจริง (Unreal Peace)

เทคนิค : ไม้,ปลอกกระสุน

ขนาด : สูง 300 เซนติเมตร x กว้าง (จัดวางปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ )

ปี พ.ศ. : 2565

แนวความคิด

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สันติภาพไม่มีจริง (Unreal Peace) สันติภาพ จะเกิดขึ้นได้ต้องมีสงคราม

เป็นความย้อนแย้งตามความเชื่อของมนุษย์ที่คิดว่าจะสามารถบรรลุถึงสภาวะแห่งสันติภาพได้ด้วยการทำสงคราม  “สงครามเพื่อยุติสงคราม”

ในความเป็นจริงมนุษยชาติไม่เคยได้พบสันติภาพที่แท้จริง  สภาพการณ์ที่ปรากฏคือการเบียดเบียน  ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ  และการทำลายล้างที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  สันติภาพในจินตนาการของมนุษย์ จึงเป็นเพียงความคิดฝัน เป็นเพียงการพักรบไว้ชั่วคราวเท่านั้น สันติภาพไม่เคยเกิดขึ้นจริง และตรงกันข้าม สงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ มุมโลก

 

Esuwan Chali

ชื่อผลงาน:รองเท้าแตะ

ขนาด:แปรผันตามพื้นที่

เทคนิค: แกะรองเท้า-วีดีโอ

แนวความคิด: รูปทรงสัตว์เลื้อยคลาน สัญลักษณ์ของความโชคร้ายตามคติความเชื่อแบบไทย ถูกสลักลงบนรองเท้าแตะที่ผู้คนทั่วไปสวมใส่ กลับค่าของการถูกเหยียบย่ำกดขี่ ให้สัญลักษณ์แทนฝ่ายผู้มีอำนาจเป็นผู้ถูกกระทำ นี่เป็นเพียงความคิดที่คนไร้อำนาจอย่างเรา ทำได้ผ่านการใส่รองเท้าแตะเท่านั้น


The People

กองบรรณาธิการ

Related

SEAC จับมือ ทูตฟินแลนด์ และ Code School Finland นำร่องพัฒนาครู ดันหลักสูตร Coding สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทย ใน 12 โรงเรียนแนวหน้าของประเทศ เสริมศักยภาพเด็กไทย ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต

“แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น” ชูแคมเปญพิเศษ “AWC Infinite Lifestyle Holistic Well-Being Series”

“เฟิร์น” น้ำตาท่วม สุดกดดัน “ทอย” เผลอสบตา…พาอิน

กรุงเทพคว้าอันดับ 6 เมืองประชุมนานาชาติระดับโลก ในปี 2564

PEA พัฒนาจ่ายไฟด้วยสาย “เคเบิลใต้น้ำ” เพิ่มคุณภาพชีวิตคนบนเกาะ เสริมธุรกิจการท่องเที่ยว

“ลาสต์ ไอดอล” ส่ง “EGAO” ปล่อย MV “หน้ากากน้ำตา” ผ่านฝีมือผู้กำกับสายดาร์ค คลัง-คูณคลัง

“อินไซท์เอรา” มุ่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทยในยุคการตลาดดิจิทัล ด้วยโซลูชัน MarTech แบบครบวงจร พร้อมตั้งเป้าเติบโตมากกว่า 100%

รู้จัก ‘เอมิเลีย โจนส์’ สาวน้อยเสียงมหัศจรรย์ ใน “CODA หัวใจไม่ไร้เสียง“