Post on 21/05/2021

อีเลคโทรลักซ์ เปิดตัวแคมเปญ Better Living in 2030 จุดประกายเยาวชนไทยร่วมสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยั่งยืนยิ่งขึ้น ในทศวรรษหน้า

อีเลคโทรลักซ์ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ชีวิตในบ้านที่ล้ำหน้าระดับพรีเมียมจากสวีเดน เชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศมาร่วมพลังกับทีมผู้เชี่ยวชาญของอีเลคโทรลักซ์ และผู้นำทางความคิดคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์โซลูชั่นสำหรับบ้านที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคต ภายใต้แคมเปญ Better Living in 2030 ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวัง ความใฝ่ฝันของเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ออกแบบโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะในการใช้ชีวิตประจำวันของโลกในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า

แคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของอีเลคโทรลักซ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายสำหรับปี 2030 (พ.ศ. 2573) ในการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนมาร่วมทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลก ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง อีเลคโทรลักซ์และเยาวชนจากทั่วโลกที่ต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น ตลอดจนผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงชั้นนำของโลก โดยทั้งหมดจะมาทำงานร่วมกันที่ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมของอีเลคโทรลักซ์เพื่อสรรหาโซลูชั่นที่ลงตัวสำหรับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นโดยเริ่มต้นจากแนวทางในอนาคตสำหรับการเลือกใช้และดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของชีวิต

อีเลคโทรลักซ์เชื่อมั่นว่า การทำการศึกษาสำรวจเชิงลึกจากเยาวชนรุ่นใหม่ในวันนี้ ซึ่งกำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้สามารถที่จะกำหนดรูปแบบความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตอย่างที่ตนต้องการได้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในการมอบโซลูชั่นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบรนด์นั่นคือ การมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

โจนาส แซมมวลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอีเลคโทรลักซ์ กล่าวว่า “เราอยากรับฟังความคิดเห็นของคนที่จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต อะไรคือความหวังและความใฝ่ฝันของคนเหล่านี้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาในอีก 10 ปีข้างหน้า อะไรคือความต้องการ ตัวเลือก และพฤติกรรมที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงต้องการให้เยาวชนซึ่งเป็นเจ้าของอนาคตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคต วันนี้ เราจึงถือโอกาสตั้งคำถามกับเยาวชนเหล่านี้ เพื่อให้เราสามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่ในยุคปี 2030 ได้อย่างลงตัวสมบูรณ์แบบ”

ภายใต้แคมเปญ Better Living in 2030 อีเลคโทรลักซ์จะส่งจดหมายเปิดผนึกที่ลงชื่อโดยคุณโจนาส แซมมวลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอีเลคโทรลักซ์ เพื่อเชิญชวนเยาวชนอายุ 15 – 20 ปีทั่วโลกมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลก โดยตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เข้ากิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับผู้นำความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อช่วยกันสร้างโซลูชั่นที่สามารถต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงสำหรับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในปี 2030

รัชตะ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย และอินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ต บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เยาวชนยุคปัจจุบันนี้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี รอบรู้ ทันโลก เพราะติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความคิดอ่านที่เป็นตัวของตัวเอง และมีความมุ่งมั่น ในฐานะที่อีเลคโทรลักซ์เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เราจึงมีบทบาทสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นและพลิกไอเดียให้เกิดเป็นความจริงได้ แคมเปญ Better Living in 2030 จึงเป็นการจุดประกายเยาวชนให้มาร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีจากความคิดหรือไอเดียง่าย ๆ ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งเริ่มต้นง่าย ๆ ได้ที่บ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกิน การดูแลเสื้อผ้าและการดูแลอากาศ สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ เราจึงอยากส่งเสริมเยาวชนไทยมาร่วมเสนอไอเดียเกี่ยวกับบ้านในอนาคตที่ยั่งยืนในรูปแบบที่เปิดกว้าง ไม่ว่าเป็นข้อเขียนบทความ รูปถ่าย คลิปวีดิโอ หรือสื่ออื่น ๆ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนา เกิดเป็นรูปเป็นร่าง และกลายเป็นโซลูชั่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นได้”

ขณะเดียวกัน ภายใต้แคมเปญ Better Living in 2030 อีเลคโทรลักซ์ยังได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากเยาวชนอายุ 15 – 20 ปี กว่า 14,000 คนทั่วโลก เกี่ยวกับความคาดหวังที่จะเห็นบ้านที่ยั่งยืนในอนาคตให้มีรูปแบบอย่างไร ซึ่งอีเลคโทรลักซ์จะนำข้อมูลจากผลการสำรวจมาใช้ร่วมกับผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

แคมเปญ Better Living in 2030 คือส่วนหนึ่งของโครงการ Better Living ของอีเลคโทรลักซ์
ซึ่งเน้นย้ำความมุ่งมั่นต่อการสร้างความยั่งยืนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2030 โดยมุ่งเน้นแนวทางเพื่อการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น การดูแลเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ดีขึ้น การสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น และการเป็นบริษัทที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการส่งเสริมให้อีเลคโทรลักซ์สามารถนำโซลูชั่นมาช่วยรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลกในแคมเปญ Better Living in 2030 และการสมัครเข้าร่วมแคมเปญได้ที่ www.betterlivingprogram.com/bl-2030


The People

กองบรรณาธิการ

Related

ปิดทองหลังพระ จับมือเอกชนช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มรายได้ต้านภัยแล้งด้วยวิถี “เกษตรแม่นยำ”

ฉลองตรุษจีนปีหนูทอง มหามงคล สุดยิ่งใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2020”

“โออิชิ” ลุยตลาดเครื่องปรุงรส เปิดตัวน้ำจิ้มและซอสปรุงรสสไตล์ญี่ปุ่น ตราโออิชิ ตอบโจทย์คนรักการทำอาหารกินเอง

กลุ่มไม้ขีดไฟ เปิดสวน ชวนสนุก เรียนรู้วิถีใหม่แบบห้องเรียนไร้กรอบ

สสส. ร่วมกับ มช. ขยายเปิดอบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ผ่านระบบ “อีเลิร์นนิง”

19 หนังสือดี การันตีคุณค่าจากเพลย์ลิสต์ของ “นิ้วกลม” บน Storytel”

“ม่านมุก-รันม่า” ครองใจกรรมการสำเร็จ “แนล-สาวน้อย” พ่ายศึก ไปไม่ถึงฝัน

IPG Media Brands สานต่อความสำเร็จแต่งตั้ง ดร. สร เป็นแม่ทัพ Initiative ประเทศไทย