Post on 11/04/2019

เงินติดล้อ แจกประกันอุบัติเหตุฟรีช่วงสงกรานต์ วงเงินสูงกว่า 100,000 บาท

ติดล้อ นายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ มอบฟรีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันนี้ -15 เมษายน มอบวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท นาน 30 วัน แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป  ผู้ที่สนใจสามารถรับสิทธิ์ได้ ผ่านช่องทาง Line @Tidlor หรือที่สาขาเงินติดล้อ 850 สาขา            

ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 088-088-0880 ตลอด 24 ชั่วโมง
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนความตั้งใจของสำนักงาน คปภ. ในการมอบโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากอุบัติเหตุได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุทางถนนและยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดช่วงหนึ่งของทุกปี  ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่เว็บไซต์เงินติดล้อ www.ngerntidlor.com


The People

กองบรรณาธิการ