Post on 19/04/2020

Happinet Club รวมเผยแพร่สาระน่ารู้ในช่วงโควิด-19 สำหรับเด็กและผู้ปกครอง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตราการอยู่บ้าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อช่วยกันหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ที่ส่งผลกระทบโดยตรงถึงพวกเราทุกคน

เว็บไซต์ Happinet.club พื้นที่รวบรวมความรู้เพื่อภาคีเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อช่วยให้พวกเราทุกคนสามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้


โดย Happinet.club ได้รวบรวมองค์ความรู้จากในพื้นที่ปฏิบัติการไปใช้ในการออกแบบ แล้วรวบรวมเป็นสาระน่ารู้ (โควิด-19) ซึ่งจัดทำเป็นชุดความรู้พร้อมใช้ในรูปแบบ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และคู่มือออนไลน์ ที่สวยงามเข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารกับทั้งเด็กและผู้ปกครอง ถึงวิธีการดูแลตัวเอง ครอบครัว และคนอื่น ๆ ซึ่งอยู่ร่วมในชุมชนอย่างถูกต้องในช่วงเหตุการณ์โควิด-19 ที่ทุกคนต้องช่วยกันระยะห่างทางกายภาพ (Social Distancing)

สาระน่ารู้ (โควิด-19) ที่เผยแพร่มีทั้ง วิธีการรับมือกับเด็ก ๆ ตลอดวันในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองหัวหมุน หัวร้อน, การรักษาระยะห่างอย่างห่วง ๆ ด้วยเทคนิคการดูแลรักษาสุขภาพจิตของสมาชิกในบ้าน ไม่ให้ในช่วงวิกฤต แล้วจิตตก เกิดความเครียดที่เป็นพิษภายในบ้าน ไปจนถึงไปจนถึงเรื่องง่าย ๆ อย่าง 10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฎิบัติในช่วงโควิด-19 ที่เป็นประโยชน์นำใช้งานได้จริง ได้ที่ https://happinet.club/ และติดตามอัพเดทที่ https://www.facebook.com/HappinetClub/ แล้วร่วมแชร์ต่อเพื่อช่วยกันดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้สุขภาพแข็งแรง แล้วเราจะรอดไปด้วยกัน

 


The People

กองบรรณาธิการ