Post on 17/05/2021

KMIDS จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ มอบโอกาสเรียนต่อปริญญาตรีด้าน AI และวิศวคอมพิวเตอร์ที่ CMKL

หากเอ่ยถึงโรงเรียนสาธิตชั้นนำในประเทศไทยแล้ว ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) นับเป็นหนึ่งในโรงเรียนสาธิตชั้นนำที่กำลังได้รับความนิยม ได้รับกระแสตอบรับ ในทางที่ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในกลุ่มผู้ปกครองยุคใหม่ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมให้บุตรหลาน ได้เรียนรู้พร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้ จะดีแค่ไหนหากเราหันมาเป็นผู้ขับเคลื่อน ผู้ผลิต และเป็นผู้เลือกใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และด้วยแนวคิดที่แตกต่างนี้ จึงส่งผลให้โรงเรียน KMIDS เป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงด้านหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทย์คณิต ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนระบบอเมริกันรูปแบบใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่า “STEM with Robotics” ที่ทางโรงเรียนได้ร่วมพัฒนากัับ สถาบัน Carnegie Mellon Robotic Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้ในการเรียนการสอน

และต่อมาได้รับการพัฒนาต่อยอดการบูรณาการวิทยาการและนวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใน 5 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) ศิลปศาสตร์ (A) และคณิตศาสตร์ (M)  เข้าไว้ด้วยกัน จนเรียกหลักสูตรนี้ว่า STEAM” ที่มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรการศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติ โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนเติบโตมาพร้อมกับศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์สังคมแห่งยุคเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังสอนให้นักเรียนทุกคนรู้จักการเขียนโค้ดดิ้งตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 6 อีกด้วย

และเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าโรงเรียนได้ให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหนือกว่าโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) จึงได้จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมระดับโลกครั้งแรกในประเทศ! ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ KMIDS สามารถเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับ CMKL ได้ ในหลักสูตรที่เรียกว่า AiCE กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อย่าง Carnegie Mellon-CMKL, Thailand หรือเป็นที่รู้จักในนาม CMKL นั่นเอง

ซึ่งทั้งสองสถาบันได้มีปณิธานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อให้นักเรียน KMIDS ได้สัมผัสประสบการณ์การการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การเรียนรู้ในสังคมยุคใหม่ที่หลายองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยเทคโนโลยี และด้วยความร่วมมือระหว่าง KMIDS และ CMKL ที่เกิดขึ้นนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้ต่อยอดความรู้ของตน เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้! และยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนช่วงชั้นปีที่ 3, 4 ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 1-2 ภาคเรียนอีกด้วย!”


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หลักของเราได้ที่:
KMIDS forms partnership with CMKL University – KMIDS

หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนใหม่ได้แล้วที่นี่:
Facebook: kmidschool
KMIDS ROLLING ADMISSION! Starts May 2021
Open for Grade 6, 7, 8, 9 and 10 (Online Tests and Interviews)
More info: 062 595 4222 or :[email protected]

 


The People

กองบรรณาธิการ