Post on 26/03/2021

รศ.ดร. ปุณณมา ศิริพันธ์โนน ผู้อำนวยการโรงเรียนหญิงคนเก่ง กับรางวัล Person of the year 2021 

“ถึงเวลาแล้วที่เด็กไทยทุกคน จะต้องเติบโตอย่างมีศักยภาพด้วยทักษะแห่งการเรียนรู้เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำแห่งโลกอนาคต รศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 กล่าวถึงอุดมการณ์ให้เราฟังด้วยความมุ่งมั่น

จากปณิธานที่แน่วแน่ของผู้บริหารโรงเรียน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอย่างอาจารย์ปุณณมา ผู้ได้รับรางวัลการันตีความสามารถทางด้านวิชาการการศึกษา สู่การเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) อย่างเต็มตัว

ที่ KMIDS เราบริหารงานให้พนักงานและคุณครูทุกคนสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้สูงสุด เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์ตรงลงมือแก้ไขปัญหาได้จริง ด้วยเทคนิคการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักสูตร “STEM with Robotics” เราส่งเสริมให้นักเรียนของเราทุกคนเติบโตขึ้นไปเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเก่งที่ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ ผู้อำนวยการหญิงและอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้มีความทุ่มเทในงานสอน และงานบริหารบอกกับ The People

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีบนเส้นทางนักวิจัย ทำให้อาจารย์ปุณณมานำเอาความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการบริหารงานวิจัย มาผนวกกับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อต่อยอดประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน ส่งเสริมรูปแบบของการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนสูงสุด เพราะจุดเด่นของการบริหารงานสถานศึกษา คือเน้นให้พนักงาน คุณครู และนักเรียนทุกคนได้รู้สึกถึงการเป็นครอบครัวเดียวกัน (KMIDS Family) เรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำงานแบบทีมเวิร์ค เพราะที่โรงเรียน KMIDS (โรงเรียนสาธิตนานาชาติระบบอเมริกัน) ได้ปลูกฝังแนวคิิดความเป็นผู้นำให้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่พนักงาน ที่โรงเรียนยังได้ริเริ่มนำเอาหลักสูตรการเขียนโค้ดดิ้ง และนำหุ่นยนต์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีในครั้งนี้ เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน โดยพิจารณาจากผลงานที่มีส่วนช่วยในการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม และประเทศชาติ อาทิ ผลงานสังเคราะห์สารไฮดรอกซีแอปาไทต์ สำหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ด้วยการชูบทบาทของนักวิจัยสตรีเข้ารับรางวัล ‘นักวิจัยสตรี’ จากลอรีอัล – ยูเนสโก “โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย : เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” กับผลงานวิจัยทางด้าน “เทคโนโลยีระดับนาโน สำหรับการพัฒนาการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และผลงานอีกมากมาย จนเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก

“การได้รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี และนับว่าเป็นรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตของการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิต” รศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน เจ้าของรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร กล่าว 

ติดตามข่าวสารอัพเดทของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ที่เว็บไซต์ www.kmids.ac.th

 

 


The People

กองบรรณาธิการ

Related

ชิโอริ อิโตะ: มากกว่าชนะคดี คือการปลดแอกอคติทางเพศ กรณี #MeToo ของญี่ปุ่น

บิลลี่ บาร์: 5 เคล็ดลับการสร้างระยะห่างทางสังคมของชายผู้อยู่คนเดียวเกือบ 50 ปี

สิทธิพล ชูประจง : หัวหน้าโครงการ ‘จ้างวานข้า’ ที่พาคนไร้บ้านผู้ถูกผลักตกขบวนรถไฟโดยรัฐ กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโบกี้

ความตายของ ‘จอร์จ ฟลอยด์ (George Floyd)’ ปลุกกระแสต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติทั่วโลก

กิตติธัช ศรีพิชิต เสื้อเหลืองเสื้อแดง Avengers และเพื่อน ม.4 ทำให้อยากทำหนัง

“ทีมฮอยต์” เรื่องราวของพ่อ ที่เข็นลูกชายลงแข่งรายการวิ่งมาแล้วกว่าพันครั้ง

อุกฤษ อุณหเลขกะ หนุ่ม MIT ที่ทิ้งเงินเดือนหลายแสน เพื่อทำแอปช่วยเกษตรกรไทย

มาร์กาเร็ต แซนเจอร์: นักเคลื่อนไหวที่ติดคุกเพราะอยากให้คนเริ่มคุมกำเนิด