Post on 17/11/2020

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดเวทีสานโอกาสสร้างธุรกิจกับโครงการ ‘Krungsri Unicorn Startup Studio’ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม

ปัจจุบันภาคธุรกิจการเงินต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะกระแสดิจิทัล ดิสรัปชั่น ที่ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการทำงาน หลายองค์กรจึงต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้             

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดตัวโครงการ “Krungsri Unicorn Startup Studio” เพื่อมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทั้งองค์กรได้พัฒนาศักยภาพ ผลักดันให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการสร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ในองค์กร

นางสาวณญาณี เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า โครงการ “Krungsri Unicorn Startup Studio” เป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจภายในองค์กรสำหรับพนักงาน (Internal Startup Program) ที่เปิดโอกาสให้พนักงานกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่มีศักยภาพและมีแนวคิดในการทำธุรกิจใหม่ ๆ ได้นำเสนอไอเดียดี ๆ หรือโมเดลธุรกิจของตัวเองที่เป็นประโยชน์เพื่อปูทางสู่การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ที่จะมีส่วนช่วยยกระดับการให้บริการลูกค้า หรือสามารถเสริมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ในอนาคต หรือแนวคิดธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่เสนอแนวคิดและโมเดลธุรกิจพร้อมแผนการดำเนินงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโอกาสในการเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ (Startup Founder) ทำโครงการให้เกิดขึ้นได้จริง รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทั้งในด้านเงินทุน ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ รวมทั้งได้รับคำแนะนำดี ๆ จากผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจและสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนับเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่หาได้ยาก โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร  เพื่อปูทางไปสู่การสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในระยะยาว

แม้ปีนี้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะริเริ่มโครงการ “Krungsri Unicorn Startup Studio” ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ก็ได้รับความสนใจจากพนักงานร่วมส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการมากมาย ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารอบต่าง ๆ รวม 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโพนี (Pony) คือ ระดับเริ่มต้นที่ผู้ก่อตั้ง (Founder) ทำโครงการแบบไม่เต็มเวลา และเป็นขั้นตอนของการริเริ่มวางรูปแบบโมเดลธุรกิจ ระดับเซ็นทอร์ (Centaur) คือ ระดับกลางที่ผู้ก่อตั้งทำโครงการแบบเต็มเวลา และเริ่มทดลองนำโซลูชั่นหรือแผนธุรกิจที่คิดทดลองในตลาด และระดับยูนิคอร์น (Unicorn) คือ ระดับเจ้าของกิจการที่เข้ามาบริหารและดำเนินธุรกิจอย่างเต็มตัว ต่อยอดธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง โดยปัจจุบัน โครงการกำลังดำเนินการอยู่ในช่วงโพนี และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรวม 7 ทีม ซึ่งนำเสนอโมเดลธุรกิจครอบคลุมภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว (TravelTech), เทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech), เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech), ไลฟ์สไตล์,  กีฬา เป็นต้น

ทีม  Marget หนึ่งในทีมที่ผ่านเข้ารอบโพนี ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 2 คน ได้แก่ ธณะเศรษฐ์ แสงดี และ จันทิมา ปานโชติ คู่หูจากสายงาน Operations ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ พูดถึงโครงการนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า ยุค Covid-19 แบบนี้ จะหาองค์กรที่คิดจะทำโครงการสนับสนุนการทำสตาร์ทอัพภายในองค์กรแบบนี้ยากมาก เพราะปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อ ดังนั้น เมื่อบริษัทกล้าให้โอกาสสานฝันในการทำธุรกิจให้เป็นจริง และให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร และที่สำคัญยังพร้อมสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุน  ความรู้ และคำแนะนำจากตัวจริงเสียงจริงในวงการธุรกิจและสตาร์ทอัพ เราสองคนจึงรีบสมัครเข้าร่วมทันทีที่ทราบข่าวโครงการเพื่อไม่อยากเสียโอกาสดี ๆ ในชีวิตไป และยิ่งพอผ่านเข้ารอบมาได้ก็รู้เลยว่าตัดสินใจไม่ผิดจริง ๆ เพราะทำให้เราเข้าใจมุมมองในการเป็นผู้ประกอบการและการทำธุรกิจของตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง รู้สึกคุ้มค่ามากที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้

ตัวแทนหนุ่มน้อยหน้าใส 2 คนจากทีม KLA  ซึ่งเป็นตัวแทนจากสายงาน Innovation ได้แก่ ภาณุพงศ์ มาตังครัตน์ และ วรเมธ ตระกูลคูศรี มาร่วมบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อโครงการนี้ว่า โครงการ  “Krungsri Unicorn Startup Studio” เหมาะสำหรับคนที่มีความฝันและมีไอเดียที่ดีทางธุรกิจแต่ขาดแรงสนับสนุน หลังจากเข้าร่วมโครงการทำให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านกรอบความคิดแบบเดิม ๆ ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่เคยเรียน รวมไปถึงได้รู้จักกับเพื่อนในโครงการที่มีความฝันคล้าย ๆ กับเรา พวกเราจึงอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าหากเรามีความฝัน ขอให้มีความกล้าที่จะลงมือทำ ต้องขอบคุณโครงการนี้ที่เปิดโอกาสให้เราได้ทดลองทำความฝันให้เป็นจริงครับ

ปิดท้ายการสัมภาษณ์กับสามหนุ่มสามมุมจากส่วนงานการตลาด ทีม SUPERSUB จากหน่วยธุรกิจบัตรเครดิตกรุงศรี ได้แก่ กิตติธัช สุขทอง, สิทธิโชค พรหมโสภา และ เรืองทัย จันสามารถ ที่เล่าถึงการเข้าร่วมโครงการว่า หลังจากที่เข้าไปฟังตอนเปิดโครงการครั้งแรกแล้วเกิดไอเดียการทำธุรกิจจึงได้รวมตัวกันเป็นทีม ซึ่งทุกคนในทีมก็คิดว่าในเมื่อกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ให้โอกาสพนักงานเช่นนี้ ทีมเราจึงคิดว่าลองดูก็ไม่เสียหายเพราะมีแต่ได้กับได้ ไม่ว่าจะเป็น ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำสตาร์ทอัพ ได้รับคำแนะนำดี ๆ จากกูรูในวงการสตาร์ทอัพและธุรกิจ และที่สำคัญได้ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองด้วย เป็นการเอาชนะตัวเองที่ดีมาก นอกจากนั้น ความรู้และทักษะที่ทีมเราได้เรียนรู้ แม้ไม่ชนะการแข่งขันแต่ก็สามารถนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้กับงานที่ทำในปัจจุบันได้ด้วย

หลังจากผ่านเวิร์คช็อปสุดพิเศษเข้มข้นทุกสัปดาห์ โดยได้รับคำแนะนำและความคิดเห็นจากผู้บริหารและสตาร์ทอัพตัวจริงในวงการที่มีประสบการณ์ ผู้สมัครทั้ง 7 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ได้นำเสนอแผนธุรกิจของแต่ละทีม เพื่อลุ้นโอกาสได้รับเลือกเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ (Startup Founder)  ในรอบ Demo Day ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเฟ้นหาตัวจริงที่จะพลิกเกมธุรกิจ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ต่อไป 

 


The People

กองบรรณาธิการ

Related

เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ‘Live DJ’ Live Stream ที่เปิดเพลงเพราะที่สุด พร้อมคอมมูนิตี้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมตลอดการฟัง

จเร เจียรนัย จากว่ายน้ำไม่เป็น สู่การเป็นไตรกีฬาเบอร์หนึ่ง และทีมเจ็ทส์ประเทศไทย

“ตูน-ก้อย” จับมือ ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม ชวนประมูลงานศิลปะบนโมเดลแมว รายได้ทั้งหมดช่วยสัตว์ไร้ที่พึ่ง

‘แสนสิริ’ เผยสัดส่วนทัพผู้บริหารหญิงสูงถึง 45% ลบภาพจำธุรกิจอสังหาฯ เป็นงานของผู้ชาย ตอกย้ำวิสัยทัศน์การสนับสนุนความเท่าเทียมขององค์กร

UN ชื่นชม สตีเบล เอลทรอน ต่อการผลักดันแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วาเลนไทน์นี้ มาร์ส เพ็ทแคร์ ร่วมกับ มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) จับคู่เดทให้คุณและน้องหมา น้องแมว

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ร่วมภาคเอกชน กลุ่มศูนย์การค้าและห้างชั้นนำ ดันสินค้าโอทอปภูมิปัญญาไทยขึ้นห้างใหญ่กลางใจเมือง

สิรีอำพัน บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนอประสบการณ์พักผ่อนสุดพิเศษ กับแพ็คเกจ “ลักซ์ชัวรี่ เฮอริเทจ สเตย์เคชั่น”