Post on 21/08/2021

เมศิณี โพธิ์ทอง: ผู้ใหญ่บ้านหญิงที่ใช้ผลงานโดดเด่นพิสูจน์ว่ารักบ้านเกิดแห่งนี้ไม่แพ้ใคร

ถ้าลองหลับตาแล้วนึกภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านสักคน เชื่อหลายคนคงมีภาพของชายหน้าดุหนวดโค้งยืนถือปืนลูกอยู่ในหัว ซึ่งความเป็นจริงสมัยนี้ภาพลักษณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งคนที่รับตำแหน่งมีตั้งแต่คนรุ่นใหม่ไฟแรง บางคนมีปริญญาเอกหลายใบ หรือเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ๆ อย่างผู้ใหญ่บ้านเมศิณี โพธิ์ทอง แห่งตำบลบางโขมดคนนี้

“เราเป็นคนที่นี่เกิดที่ตำบลบางโขมด พื้นเพครอบครัวคุณปู่คุณตาก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมาก่อน เลยได้เห็นการทำงานมาตลอด จนเราเองมาสมัครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำงานอยู่ 7 ปี แล้วมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมา 9 ปี 6 เดือนแล้ว”


ผู้ใหญ่บ้านเมศิณี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าผู้ใหญ่เจี๊ยบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานในการรับใช้ประชาชนจากคุณอาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อน รวมทั้งสมัครทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มทักษะที่จะใช้นำมาดูแลประชาชน และงานในด้านการปราบปราม ตั้งแต่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไปจนถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ทำให้ตลอด 17 ปี ที่เข้ามาทำงานเป็นผู้นำของชุมชน นอกจากผู้ใหญ่เจี๊ยบจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านในท้องที่มากที่สุดแล้ว เธอยังมีความสามารถในด้านการดูแลประชาชนได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร

“เราเป็นผู้หญิงแล้วยังเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อายุยังไม่น้อย หลายคนอาจมองว่าเป็นเด็ก เราเลยต้องทำให้เห็นว่านอกจากความรักในการรับใช้ประชาชนแล้ว เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เท่าเทียมกับผู้ชาย เราเองเป็นคนชอบยิงปืน ชอบฝึกฝนตัวเองทุกอย่างเพื่อให้ทำงานได้เหมือนผู้ชาย และได้เรียนรู้การทำงานจากคุณอาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านทำให้เรามั่นใจว่าทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านได้ไม่แพ้ใคร”


ผลงานที่โดดเด่นของผู้ใหญ่บ้านหญิงคนเก่ง มีตั้งแต่ติดต่อประสานงานกับทางอำเภอ เพื่อช่วยเหลือลูกบ้านในการขอเลขที่บ้าน งานช่วยเหลือผู้สูงอายุ งานด้านการบริหารวิสาหกิจชุมชน โดยเธอมีวิสัยทัศน์การทำงานแบบให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยสร้างเครือข่ายที่จะส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนกระหรี่ปั๊บ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายกะหรี่ปั๊บผลิตภัณฑ์ของฝากที่ขึ้นชื่อของสระบุรี ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของงานด้านการส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้เธอยังได้รณรงค์ให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันเอง โดยเธอเป็นคนกลางคอยรับซื้อส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครอบครัว ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจที่หยุดชะงักจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น

ผู้ใหญ่เจี๊ยบยังเล่าให้ฟังถึงอีกผลงานที่เธอภาคภูมิใจเป็นพิเศษนั่นคืองานด้านการปราบปรามยาเสพติด และการค้ามนุษย์ เนื่องจากในพื้นที่ที่เธอดูแลเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเลยมีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก เธอได้ร่วมกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่เพื่อตรวจค้น ตั้งจุดสกัดยาเสพติดอยู่เป็นประจำ ซึ่งบางครั้งพบผู้กระทำความผิดเป็นเด็กและเยาวชน จึงได้ทำการพูดคุยกับผู้ปกครอง แล้วปรับพฤติกรรมโดยชวนให้มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม

“หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสีขาว เรามีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง ฟุตบอล ที่เราเริ่มจากระดับหมู่บ้านขยายยังไปตำบล ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเราได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาช่วยให้ความรู้กับเยาวชน พูดคุยสอบถามแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ เพราะเด็กบางคนเขาอาจมีปัญหามาจากที่บ้านเราจึงต้องเริ่มจากเข้าใจเขาก่อน รวมทั้งอาจต้องกลับไปปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองอีกด้วย”

สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานของความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนคือการระดมทุนจากชาวบ้าน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อนำมาสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน 

ผู้ใหญ่เจี๊ยบบอกอีกว่าเคล็ดลับที่เธอใช้ดูแลหมู่บ้านที่มีประชากรร่วม 1,000 คน คือการที่เธอเป็นคนคิดเร็วทำเร็ว ใช้ความไวในการแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุด และดูแลกันด้วยความห่วงใยเหมือนกับทุกคนเป็นคนในครอบครัว ซึ่ง 300 หลังคาเรือนใน 7 คุ้มบ้านของหมู่ 5 แห่งนี้ ไม่มีหลังไหนเลยที่ผู้ใหญ่เจี๊ยบไม่รู้จัก โดยเธอได้มีกลุ่มไลน์หมู่บ้านเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารแจ้งปัญหา และประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางการให้ได้รับรู้ทั่วกันอย่างสะดวกรวดเร็ว

การเป็นคนอัธยาศัยดี และเข้าใจความรู้สึกของทุกคนเป็นอย่างดี ทำให้ผู้ใหญ่เจี๊ยบเป็นคนกลางในการประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ ไปจนถึงประชาชนในพื้นที่ โดยช่วงโควิด-19 ทางชุมชนก็ได้รับการสนับสนุนเติมเต็มตู้ปันสุข จากโรงงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเธอ รวมไปถึงเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมสร้างถนนหนทางที่ทรุดโทรม ทำให้ตอนนี้ชาวบ้านสามารถเดินทางสัญจรกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

ผลงานอันโดดเด่นที่ผ่านมาทั้งหมดของผู้ใหญ่บ้านเมศิณี โพธิ์ทอง ตลอดเวลาที่เธอเข้ามา ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ช่วยเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีว่าผู้ใหญ่บ้านหญิงคนบางโขมดคนนี้ ก็รักบ้านเกิดแห่งนี้ไม่แพ้ใครที่ไหน

“รู้สึกประทับใจ และเป็นเกียรติของวงศ์ตระกูลที่ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมในปีนี้ ถือเป็นรางวัลที่ยืนยันการทำงานที่สะสมตลอดอายุการทำงานของเรา การได้รับผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ หรือผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเรียกว่าเป็นที่สุดที่ช่วยยืนยันว่าเราทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยให้ชาวบ้านมีความสุขในการดำรงชีวิตได้อย่างสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้ว”

 


The People

กองบรรณาธิการ

Related

คุยกับ ‘เน๋ง – ศรัณย์ นราประเสริฐกุล’ เรื่องการแสดงที่เป็นเหมือนเงาซ้อนทับตัวตนในละคร ‘รักสุดท้ายยัยจอมเหวี่ยง’

เสียงจาก #ม็อบชาวนา เกษตรพิจิตรประท้วงรัฐแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

พิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์: เริ่มเก็บสุนัขจากข้างทาง จนกลายเป็น ‘มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ’ ที่ดูแลสัตว์กว่าพันตัว

มาร์กาเร็ต แม็คคอลลัม: หญิงที่นั่งฟังเสียงชายคนรักผู้เป็นเจ้าของเสียงประกาศ ‘Mind the Gap’ ในสถานีรถไฟ Embankment ของอังกฤษ ยาวนาน 5 ปี เพื่อรำลึกถึงความทรงจำที่เคยมีเขาในชีวิต

ผ้าป่าดีไซน์วีค: ทอดผ้าป่าออนไลน์ แลก ‘พระพลาสติก’ ไว้เตือนใจให้มีสติ

วิตาลี คลิทช์โก : นักชกแชมป์โลกดีกรีป.เอก สู่นายกเทศมนตรีเมืองเคียฟ และผู้นำนักรบ

สันติ เศวตวิมล เบื้องหลังตรา เปิบพิสดาร และชื่อ แม่ช้อย นางรำ จากยุค 6 ตุลา

หนุ่มบราซิลกับน้องหมาชื่อ ‘ชูราสเตย์’ คู่หูนักผจญภัยที่เดินทางตามหาความหมายของชีวิต กับการเดินทางครั้งสุดท้ายก่อนกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้า