Post on 27/10/2020

โครงการ “การศึกษาการเล่นเกมในเด็กไทย”

โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ปาติยเสวี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคบริหารธุรกิจ)

การวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาการเล่นเกมของกลุ่มเด็กอายุ 11-15 ปีในระบบโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนทางเลือกด้วย โดยการวิจัยนี้กำหนดพื้นที่การศึกษาในประเทศไทยออกเป็น 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพ และปริมณฑล 5 จังหวัด ภาคกลาง 20 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยเลือก 1 จังหวัดเป็นตัวแทนภูมิภาค

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ระบุปัจจัยและตัวแปรต้นเหตุซึ่งนำไปสู่การเล่นเกมที่มากเกินไปในเด็กไทย,
  2. ระบุระดับของอิทธิพลซึ่งแต่ละปัจจัยต่อการเล่นเกมที่มากเกินไปในเด็กไทย
  3. ระบุผลกระทบเชิงบวกและลบของการเล่นเกมในเด็กไทย

จากการศึกษาทั้งหมด ส่วนประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กคือ การเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (Parenting) ในขณะที่ สถาบันโรงเรียน และภาครัฐเองจริงๆ แล้วมีบทบาทที่น้อยมากเพราะผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับเด็ก เป็นคนซื้ออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์และให้เงินค่าขนม และเด็กใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด ดังนั้น หากผู้ปกครองมีความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจถึงสิ่งที่บุตร หลานทำอยู่ไม่จำกัดแค่เรื่องเกม ผลกระทบด้านลบจากสิ่งที่บุตร หลานทำอยู่ก็จะลดน้อยลงหรือเลือกที่จะเล่นเกมในเวลาที่เหมาะสมได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่นี่ https://www.kidsthai.com/personal-factors-and-playing-game/


The People

กองบรรณาธิการ

Related

คิง เพาเวอร์ ร่วมรณรงค์คนไทย ใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่อย่างรับผิดชอบร่วมกัน

มั่นคงฯ สร้าง Rooftop Organic Garden ชวนพนักงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกผักอินทรีย์สะท้อนจุดยืน “สุขภาวะที่ดี” ขององค์กร

CI เปิดตัว The People อย่างเป็นทางการ ชูเรื่องราวของ “คน” คือผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง

Coaching DNA of Leaders การสร้างภาวะผู้นำในยุคปกติใหม่ด้วยการโค้ช

Mumford & Sons เดินทางถึงไทยแล้ว พร้อมเปิดคอนเสิร์ต 21 พฤศจิกายนนี้

Twopee Southside เปิดอัลบั้มเดี่ยว “Southside Ambassador”

ซิสโก้ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ในสมรภูมิไอเดียนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น

รีวิว “มีเดียมีเจ๊ง” งานจัดแสดงผลงานเจ๋ง ๆ ของเด็กมีเดียคอม