Post on 20/11/2019

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส แรงบันดาลใจแห่งการให้ ผู้นำศาสนาที่รวยสุดแต่ทำตัว “จน” ที่สุด

       ขอพระองค์อย่าลืมคนจนนี่คือคำขอร้องของพระคาร์ดินัลจากบราซิล เมื่อครั้งที่เข้าไปสวมกอด พระคาร์ดินัลฆอร์เฆ แบร์โกลิโอ แห่งกรุงบัวโนสไอเรส หลังคุณพ่อฆอร์เฆได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาคนใหม่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระองค์ทรงเคยเล่าถึงเหตุการณ์การประชุมลับในการเลือกพระสันตะปาปาคนใหม่ ณ โบสถ์น้อยซิสทีน นครรัฐวาติกัน ว่า เหตุผลที่พระองค์ทรงเลือกใช้พระนามว่าฟรังซิสมาจากวลีดังกล่าวของพระคาร์ดินัลคนนั้น และทำให้ท่านทรงนึกถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและการโอบอ้อมอารีต่อคนยากไร้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ขององค์พระประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่จะทรงทำทุกอย่างเพื่อคนยากไร้เพื่อสุขสวัสดิ์แห่งมวลมนุษยชาติและสันติภาพที่จะเกิดแก่โลก

โป๊ปฟรังซิส หรือคุณพ่อฆอร์เฆที่เด็ก ๆ ชาวอาร์เจนติน่าคุ้นเคยทรงมีเชื้อสายอิตาเลียน บิดาของพระองค์คือหนึ่งในผู้อพยพจากบ้านเกิดเมืองนอน ข้ามมหาสมุทรอันไกลโพ้นสู่แผ่นดินลาตินอเมริกา นั่นทำให้พระองค์เข้าพระทัยดีในความหมายของผู้อพยพ

โป๊ปฟรังซิสสมัยพระเยาว์

       โป๊ปฟรังซิส ทรงเป็นบุตรของคนงานทางรถไฟ ทรงมีพี่น้อง 5 คน พระองค์ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส และทรงเข้าศึกษาในสามเณราลัย พระองค์ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) เมื่อ ค.. 1958 ก่อนเส้นทางแห่งความเชื่อและศรัทธาจะนำพระองค์ไปสู่การเป็นประมุของค์ที่ 266 ของศาสนจักรโรมันคาทอลิก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.. 2013 หลังจากการลงคะแนนเสียงครั้งที่ 5 โดยพระคาร์ดินัลผู้มีสิทธิออกเสียงจํานวน 115 ท่าน และทรงเลือกพระนามฟรังซิสซึ่งหมายถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

โป๊ปฟรังซิส ถือเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต และเป็นองค์แรกในรอบ 1,300 ปี ที่ไม่ได้เป็นชาวยุโรป นับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี่ ที่ 3 ชาวซีเรีย เมื่อ ค.. 731 ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสมถะของโป๊ปฟรังซิส ทำให้พระองค์สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

       สันตะปาปา คือตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมายาวนานหลายพันปี ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกค่อนข้างจะถูกมองว่าเป็นพวกอนุรักษนิยมและมีจารีตประเพณี ที่สำคัญนิตยสาร TIME เคยรายงานว่าความมั่งคั่งของวาติกัน ตีเป็นมูลค่าได้มากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 45,000 ล้านบาท ในมุมหนึ่งนี่คือความรุ่งเรืองของคริสตจักร ที่สะท้อนให้เห็นความน่ายกย่องที่มาพร้อมกับความหรูหรา มั่งคั่ง อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ โป๊ปแต่ละพระองค์ไม่สามารถปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นที่เปรียบเหมือนธรรมเนียมของศาสนาได้ แต่สําหรับโป๊ปฟรังซิส ทรงเลือกที่จะปฏิเสธความหรูหราทั้งหมด และเลือกที่จะยึดตามปฏิญาณของคณะเยสุอิต ที่ถือความความยากจน

โป๊ปที่ติดดินที่สุดคือสมัญญานามที่ผู้คนตั้งถวายแด่โป๊ปพระองค์นี้ การใช้ชีวิตอย่างสมถะของโป๊ปฟรังซิส เป็นที่ถูกพูดถึงมาตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครสังฆราชในกรุงบัวโนสไอเรส ว่ากันว่าบ้านพักของพระองค์ในประเทศบ้านเกิดเป็นเพียงแฟลตที่มีการตกแต่งเรียบ ๆ เท่านั้น ส่วนที่พำนักในวาติกัน ท่านเลือกที่จะพำนักในวัดน้อยซางตามาร์ธาที่เป็นบ้านรับรองสําหรับพระคาร์ดินัล แทนที่จะเข้าไปอยู่ในพระราชวังวาติกันอันหรูหรา

       เราจะเป็นคนอย่างไรอยู่ที่การกระทำของตน! โป๊ปฟรังซิสทรงมีพระอุปนิสัยสุขุมและติดดินอย่างแท้จริง ในสมัยที่ยังทรงดำรงตำแหน่งพระสังฆราช ภาพคุ้นตาสําหรับชาวอาร์เจนไตน์คือภาพคุณพ่อฆอร์เฆรับประทานอาหารที่ทำขึ้นเองทุกวัน โดยปราศจากการช่วยเหลือจากแม่ครัวหรือแม่บ้าน อีกทั้งตลอดชีวิตการเป็นพระสงฆ์ พระองค์มักจะโดยสารด้วยรถไฟใต้ดินหรือรถประจําทางเหมือนคนทั่วไป และถ้าหากมีภารกิจที่ต้องเสด็จไปกรุงโรมท่านก็มักจะบินด้วยชั้นประหยัดเสมอ

หลังเข้ารับตำแหน่งพระสันตะปาปา โป๊ปฟรังซิส ได้ทรงยกเลิกธรรมเนียมหลาย ๆ อย่างที่ดูหรูหราเกินไป ยกตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงเลือกที่จะไม่นั่งรถเบนซ์แบบโป๊ปองค์ก่อน ๆ และเลือกที่จะใช้รถอีโคคาร์ตกรุ่นอย่าง Ford Focus แทน อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงถึงความสมถะของพระองค์คือ การเสด็จเยือนสหรัฐฯ และเลือกใช้ราชพาหนะทำภารกิจต่าง ๆ ด้วยรถครอบครัวประหยัดพลังงานอย่าง Fiat 500L จากพระประสงค์ของพระองค์ในวันนั้น ทำให้เราได้เห็นภาพที่สุดน่ารักของพระองค์ที่โบกมือทักทายเหล่าสัตบุรุษ ในกรุงวอชิงตัน ดีซี บนรถ Fiat คันจิ๋วที่ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอารักขาที่กำลังปวดหัวว่าจะอารักขาพระองค์ยังไงด้วยรถคันเล็กขนาดนั้น “A car is necessary to do a lot of work, but please, choose a more humble one.” ประโยคที่แปลเป็นไทยว่ารถยนต์นั้นมีความจำเป็นต่อการทำงาน แต่ช่วยกรุณาเลือกรถที่สมถะหน่อยนี่คือสิ่งที่พระองค์เคยตรัสกับพระสงฆ์ในกรุงวาติกันเรื่องความประหยัดของพระองค์

พระเจ้าไม่สนใจว่าเราใช้โทรศัพท์อะไร พระเจ้าไม่มีฮาร์ดดิสก์บันทึกความผิดของเรา พระองค์มีแต่หัวใจที่เมตตาเราโป๊ปฟรังซิส

โป๊ปองค์แรกที่เยือนดินแดนอาหรับ, โป๊ปผู้ยอมก้มจูบเท้าคู่ขัดแย้งซูดานใต้ เพื่อรักษาสันติภาพ”, โป๊ปผู้ก้มจูบเท้าของผู้ป่วยโรคเอดส์ 12 คนด้วยความรัก, โป๊ปที่ชอบใช้รถประจำทางไปเยี่ยมเยียนคนยากจน และดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คนมักจะพูดถึงพระองค์เสมอในฐานะตัวแทนของพระเจ้า ที่ใช้ทุกนาทีชีวิตแบ่งปันความสุขแก่คนรอบข้าง และกล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีขึ้น มันคือแรงบันดาลใจแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ

 

#PopeVisitThailand

ที่มา:

https://www.youtube.com/watch?v=IEMssKP6Yx8

http://catholichaab.com/main/index.php/2015-09-22-02-42-26/history/181-266/650-pope-francis

https://www.bbc.com/timelines/zxrt6fr

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,833509,00.html

-Pope Report


นักดนตรี, นักวิจารณ์ดนตรี บัณฑิตดนตรีจากรั้วศิลปากร หลังฝึกปรือกีตาร์แจ๊สอยู่หลายปี ปัจจุบันเขาหันมาสนุกกับงานเขียนด้านดนตรี, กีฬา และ กินเที่ยว