svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

‘ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พี’ ส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล

‘ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พี’ ส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล

สร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร ‘ไข่เป็ด’ และ ‘ทุเรียนใต้’ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เปิดตัวเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ของขวัญจากพระจันทร์” ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์

สำหรับ “ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่ 1” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้และยังคงมีวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เอส แอนด์ พี จึงได้มุ่งคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดภัย มั่นใจได้โดยตรงจากเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีถึงผู้บริโภค

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กล่าวถึงการลงพื้นที่เยี่ยมชมวัตถุดิบหลักของขนมไหว้พระจันทร์ ว่า “ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทรที่ใกล้จะถึงนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ  “ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่ 1” ซึ่งมีการใช้ “ไข่แดงเค็ม” และ “ทุเรียนกวน” เป็นวัตถุดิบหลัก เอส แอนด์ พี ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบและความปลอดภัยของอาหาร พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น อย่าง “ไข่แดงเค็ม” เราคัดสรรจากฟาร์มไข่เป็ด ชัยเจริญฟาร์มและ โรงงานผลิตไข่แดงเค็มจ.นครปฐม โดยเอส แอนด์ พี ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) และเชื้อโคลิฟอร์ม(Coliform) เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย โดยฟาร์มแห่งนี้ได้รับการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีจากกรมปศุสัตว์ รวมทั้งโรงงานผลิตไข่แดงเค็มยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ได้แก่  อย. GHPs HACCP Halal GMP และGHP ด้วย ‘ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พี’ ส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล

 

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คุณมณีสุดายังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ‘สวนทุเรียน’ และ กระบวนการผลิต ‘ทุเรียนกวน’ ซึ่ง เอส แอนด์ พี ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ก่อตั้ง โรงงานผลิตทุเรียนกวน S&P SF’ ณ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และเยี่ยมชมการเพาะปลูกทุเรียนตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ด้วยการปลูกในแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานของเอส แอนด์ พี พร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีแก่ผู้บริโภค โดยโรงงานแห่งนี้รับทุเรียนมาจากเกษตรกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำมาผลิตทุเรียนกวนอันเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดจนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งด้วย 

‘ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พี’ ส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล ‘ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พี’ ส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล ‘ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พี’ ส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล

นอกจากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีโดยตรงจากเกษตรกรแล้ว เอส แอนด์ พี ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค”

 เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ เอส แอนด์ พี ขอส่งมอบความเป็นมงคลและความปรารถนาดีแด่ลูกค้าคนสำคัญด้วยขนมไหว้พระจันทร์ S&P เพื่อช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรไทยและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

‘ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พี’ ส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล