Post on 17/05/2022

บพท.รุกใช้ทุนวัฒนธรรมกู้วิกฤต หนุนเศษฐกิจท้องถิ่นโต 200 ล้าน

บพท.รุกใช้ทุนวัฒนธรรมกู้วิกฤต หนุนเศษฐกิจท้องถิ่นโต 200 ล้าน บพท.เตรียมบุกใหญ่พัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยทุนวัฒนธรรมให้กลไกให้รอดวิกฤตเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแข็งทั่วประเทศจากงานวิจัย หลังสร้างผู้ประกอบการมาแล้วกว่า 6,000 แห่ง สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 200 ล้านบาท 

นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะด้านบุคลากร การศึกษาและการเข้าสู่สังคมคนชรา


ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา บพท.ร่วมกับสถาบันการศึกษา ชุมชนราชการท้องถิ่น ทำการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจบนทุนวัฒนธรรม และพบว่าได้ผลดี เกิดผู้ประกอบการวัฒนธรรมขึ้นมาแล้ว 6,000 ราย ทำให้ชุมชนมีรายได้ถึง 200 ล้านบาท

“การเปลี่ยนผ่านของไทยจะต้องใช้เวลานานเพราะเป็นเรื่องประชากร การศึกษา แต่ประเทศไทยมีความร่ำรวยทางวัฒนธรรม ชุมชนมีความหวงแหน จึงเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมที่ บพท.จะใช้ทุนวัฒนธรรมเหล่านี้มาช่วยแก้ปัญหาของประเทศ”


นายกิตติ กล่าวว่า แนวทางของ บพท.จะเป็นไปในแบบการอนุรักษ์แล้วต่อยอด ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้เติบโตได้อย่างมั่นคงมากกว่าการมุ่งเชิงการค้าเพียงด้านเดียว

“อย่างเช่นพื้นที่วัฒนธรรมที่ทุ่งสง เราเห็นความหวงแหน ความมุ่งมั่นของชุมชน นี่คือที่เราอยากให้เกิดขึ้นทุกหนแห่ง ให้ทุนวัฒนธรรมเป็นมวลขนาดใหญ่ขับเคลื่อนประเทศ”


ปัจจุบัน บพท. ดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ในหลายระดับ ทั้งการแก้ปัญหาความยากจนเบ็ดเสร็จแม่นยำ การสร้างชุมชนนวัตกรรม การสร้างธุรกิจชุมชน การส่งเสริมทุนวัฒนธรรม ไปจนถึงการพัฒนาเมืองและงานวิจัยเพื่อบรรเทาปัญหาประชาชนในภาวะวิกฤต

งานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวดำเนินการอยู่ใน 62 จังหวัด ผ่านมหาวิทยาลัยกว่า 90 แห่ง มุ่งเน้นการสร้างความรู้และนวัตกรรมให้ประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเกิดกลไก กระบวนการต่อยอดโดยภาคีรัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

“บพท. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทั้งในเชิง issue และ area เช่น การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง และการพัฒนาภาพรวมของพื้นที่ เช่น smart city หรืออย่างเมืองไผ่ที่ปราจีนบุรี เป็นการยกระดับศักยภาพของทั้งพื้นที่ ทำให้เรามั่นใจว่าแนวทางที่ยึดโยงความต้องการในพื้นที่ เป็นทางออกสำหรับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย”


โปรแกรมพัฒนาเมืองของ บพท.เข้าไปมีบทบาทในการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองขึ้นมาแล้ว 19 แห่ง เกิดเป็นกระบวนการออกแบบเมืองโดยชุมชน เช่น wellness city ที่เชียงใหม่และภูเก็ต smart city ที่ตำบลแม่เหียะ เชียงใหม่ learning city พะเยา และเมืองปลอดคาร์บอน นครราชสีมา เป็นต้น

“แกนหลักของงานวิจัยคือสร้างความเข้มแข็งจากพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ของตัวเอง พอทำต่อไปเรื่อย ๆ ก็จะเกิดความเข้มแข็งทั่วประเทศ เป็นหนทางที่ดีของไทย”

ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยที่บรรยายสรุปแก่คณะกรรมการ บพท. พบว่า จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม ทำให้ปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ราว 3.2% เนื่องจากการเปิดประเทศทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีขึ้น ซึ่งทำให้คาดด้วยว่าเศรษฐกิจในปีหน้าจะขยายตัวได้ในระดับ 4.4%

อย่างไรก็ตามภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มต้นจากปีที่แล้วถูกซ้ำเติมจากความขัดแย้งในยูเครน ทำให้ราคาวัตถุดิบ เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ ตลอดจนราคาน้ำมัน ผลักดันให้เงินเฟ้อจะรุนแรงขึ้น 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังพบกับปัญหาในเชิงโครงสร้างกล่าวคือในจำนวนแรงงาน 40 ล้านคน เป็นเกษตรกร 13 ล้านคน ซึ่งเป็นคนชราประมาณครึ่งหนึ่ง มีผลผลิตต่ำ รายได้ต่ำ ในขณะที่โควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานนอกภาคเกษตรอีกจำนวนมาก


ประเทศไทยควรหันมาให้ความสนใจกับการขยายเศรษฐกิจบนจุดแข็งของไทยที่ตอบสนองกับ mega trend ได้แก่ การพัฒนาเมืองตามแนว urbanization ของโลก การพัฒนาทุนมนุษย์ให้ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ต่าง ๆ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอาหารบนฐานสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์

ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาประเทศควรเน้นการพัฒนาที่ยึดโยงปัญหาและเป้าหมายของแต่ละพื้นที่ มีกลไกรวบรวมทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันในลักษณะ One Thailand จะช่วยให้การพัฒนาตรงตามความต้องการและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง


The People

กองบรรณาธิการ

Related

สภาพ!!! เปิดฉาก “รักสุดท้ายยัยจอมเหวี่ยง” “บี” ปั่นมาราธอน…หวิดลมจับ

คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 18 : รางวัลคุณภาพแด่คนบันเทิง

“ต่อ-เพลงขวัญ” อินเนอร์ล้น…น้ำตาท่วม ตามลุ้น!! เส้นทางรัก…ที่ไร้ทางเลือก

“Josee The Tiger and The Fish โจเซ่กับเสือและหมู่ปลา” เข้าชิงออสการ์ตามคาด

อิเกีย ชวนสร้างโลกที่เคารพทุกความแตกต่าง ร่วมฉลองให้กับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเสมอภาค

“Valley” ส่งเพลงใหม่ “Champagne” เลือกเปลี่ยนความเจ็บปวด หันเติมพลังบวกให้กับตัวเอง

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย ผู้จุดประกายความหวังของผู้บกพร่องทางการสื่อสาร

โออิชิ ปั้นแบรนด์ใหม่ต่อเนื่อง!!! เปิด “ชาบู บาย โออิชิ” มอบประสบการณ์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ตอบโจทย์คนรักชาบู ชาบู