svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

“เปิดบ้าน จันท์ช่วยจันท์” สร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำจันทบุรี

“เปิดบ้าน จันท์ช่วยจันท์” สร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำจันทบุรี
“กรุงศรี ออโต้” ร่วมใจ 11 ดีลเลอร์รถ “เปิดบ้าน จันท์ช่วยจันท์” สร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำจันทบุรี “เปิดบ้าน จันท์ช่วยจันท์” สร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำจันทบุรี “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง และรถจักรยานยนต์ 11 รายในจังหวัดจันทบุรี ร่วมใจสานต่อ “โครงการจันท์ช่วยจันท์” เพื่อสร้างโอกาสและกำลังใจให้แก่ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ให้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ดีงามหลังได้รับอิสรภาพ “เปิดบ้าน จันท์ช่วยจันท์” สร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำจันทบุรี เพื่อแสดงศักยภาพด้านทักษะอาชีพของผู้ก้าวพลาด กรุงศรี ออโต้ จึงจัดกิจกรรม “เปิดบ้าน จันท์ช่วยจันท์” ซึ่งมีการแสดงผลงานฝีมือผู้ก้าวพลาด เช่น อาหารคาว-หวาน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จักสาน และของตกแต่งบ้าน รวมถึงเปิดโอกาสให้พันธมิตรของกรุงศรี ออโต้ ได้พูดคุยกับผู้ก้าวพลาด เยี่ยมชมสถานฝึกทักษะอาชีพ และหาแนวทางการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในอนาคต โดยพันธมิตรกรุงศรี ออโต้ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ประชากิจมอเตอร์เซลส์, มิตซูจันทบุรี, มาสด้ามหาราช, เต็นท์รถสวยมือสองจันทบุรี, เต็นท์โต้ง, เต็นท์สมบัติ เขาไร่ยา, เต็นท์เล็ก...ลาซาล 3, เต็นท์รถสวยมือสอง, ยามาฮ่าพลับพลา, กลุ่มปิยะจันทบุรี และรถนิยม “เปิดบ้าน จันท์ช่วยจันท์” สร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำจันทบุรี โครงการจันท์ช่วยจันท์ โดยกรุงศรี ออโต้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “สร้างกำลังใจ สร้างโอกาส และสร้างการยอมรับ” ให้กับผู้ก้าวพลาด ตามแนวทางโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งดำเนินการฝึกฝนวิชาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำและทัณฑสถานหญิงทั้งสิ้น 19 แห่งทั่วประเทศ และเรือนจำจังหวัดจันทบุรีถือเป็นแห่งล่าสุดที่เข้าร่วม โดยกรุงศรี ออโต้ ในฐานะภาคเอกชนซึ่งมีเครือข่ายพันธมิตรในท้องถิ่น มุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานเชื่อมธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสนับสนุนผู้ก้าวพลาดและสังคมที่เข้มแข็งด้วยแรงสนับสนุนจากคนในชุมชนเอง “เปิดบ้าน จันท์ช่วยจันท์” สร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำจันทบุรี นอกจากการผสานความร่วมมือกับพันธมิตรแล้ว โครงการจันท์ช่วยจันท์ยังได้จัดกิจกรรม “สร้าง-เสริม เติมใจจันท์” ให้กับผู้ก้าวพลาดหญิงในเรือนจำจังหวัดจันทบุรีจำนวน 30 คน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตภายใต้กรอบแนวคิด EF (Executive Functions) เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดมีจิตใจที่แข็งแกร่งในการปฏิเสธสิ่งยั่วยุ ไม่หวนกระทำความผิดซ้ำหลังได้รับอิสรภาพ โดยได้ร่วมกับแพทย์หญิงศุภรา เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการ มายด์ แอนด์ มู้ด คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวช ในการเก็บข้อมูล ออกแบบหลักสูตร และฝึกอบรม โดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 4 ครั้งภายในปี 2562