Post on 30/03/2020

SEAC ชวนพลิกวิกฤต COVID-19 เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ใหม่ผ่าน ‘Virtual Learning’

SEAC ปรับตัวตอบรับสถานการณ์ COVID-19 เปิดตัวช่องทางการเรียนรู้บน Digital Platform ผ่าน Virtual Learning และ 4 คอร์สออนไลน์ Job Survival Pack เพื่อยกระดับ และพัฒนาศักยภาพคนไทย ให้พร้อมตอบรับกับ New Normal ใหม่ในอนาคต

ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ที่ดูเหมือนมีแต่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ นำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั่วโลก ทั้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน และการดูแลสุขภาพ ความเปลี่ยนแปลงนี้เอง กำลังจะพาเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่า ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งกำลังจะกลายมาเป็นโจทย์ใหม่ ที่คนไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อสอดรับกับมาตรฐานใหม่ที่กำลังจะถูกสร้างขึ้น

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จึงชวนคนไทยมา “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” โดยการเร่งยกระดับความรู้ ทั้ง Reskill และ Upskill ความสามารถเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในช่วงเวลาหลังจากผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ โดยการเปิดตัว Digital Platform ที่ผสมผสานการ เรียนออนไลน์ และ Virtual Learning เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เรียนด้วยกัน หรือแม้แต่ผู้สอนได้แบบ “Real-time”

อริญญา เถลิงศรี

“ที่ผ่านมาหลายคนอาจเคยได้ยินว่า โลกกำลังเจอกับ Business Disruption แต่การ Disrupt นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจ แต่เป็นเรื่องของวิธีการคิด และวิธีการใช้ชีวิตของทุกคน เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เราจึงมองว่าคนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อให้อยู่รอดในมาตรฐานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่แค่นั้นยังไม่พอ เมื่อมีองค์ความรู้ที่เหมาะสมแล้ว เรายังจำเป็นต้องมีช่องทางที่สอดรับกับสถานการณ์ในเวลานี้ นี่จึงเป็นที่มาของการนำ Virtual Classroom เข้ามาเป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนของเรา” อริญญากล่าว

 

Virtual Classroom มีการแบ่งรูปแบบหลัก ๆ ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

  1. LIVE Classroom Broadcast การถ่ายทอดสดการเรียนการสอน จากห้องเรียนที่ SEAC
  2. Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง เพิ่มความสะดวกสบาย แต่คงไว้ซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่าง
  3. Simplilearn Virtual Seminar ห้องสัมมนาเสมือนจริง พัฒนาทักษะด้าน Technical Skill กับผู้เชี่ยวชาญจาก Simplilearn

โดยสรุป Virtual Classroom จึงไม่ใช่การเรียนแบบ one way แบบที่ทุกคนคุ้นเคย แต่เป็นการสร้างห้องเรียนเสมือนจริง ที่เหล่าผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับทั้งผู้สอน และผู้ร่วมเรียนได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ดี ๆ ที่ SEAC เตรียมไว้ ทั้งจากห้องเรียน Virtual และบทเรียนออนไลน์ ที่สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ ทั้งยังมี sub-title เป็นภาษาไทย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน

 

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจมีจำนวนงาน และกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลง การนำเวลาเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะยิ่งยกระดับความพร้อมในเชิงทักษะแก่ทุกคน SEAC จึงปล่อยหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์ Job Survival Pack ที่ทีมผู้เชี่ยวชาญคัดสรรมาแล้ว ว่ามีความจำเป็นต่อการยกระดับความรู้ของคนทำงาน

Job Survival Pack ได้ถูกดีไซน์ออกเป็น 4 หลักสูตร โดยเน้นทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงาน ให้สามารถเดินหน้าต่อได้ทันที หลังสถานการณ์และเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น หลักสูตรดังกล่าวมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเพียง 499 บาท ต่อเดือน ต่อหนึ่งกลุ่มทักษะ ทั้งยังบรรจุการเรียนการสอนแบบเสมือนกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ หลักสูตรทัง 4 ประกอบด้วย

1. Digital Marketing การวางกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารดิจิทัล การเจาะตลาดแบบดึงดูด (Inbound Marketing) รวมถึงแบบแมส มาร์เก็ตติ้ง หลักสูตรจากต่างประเทศที่จะสอนทักษะที่จำเป็นแก่เหล่าผู้ประกอบการ หรือคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ ให้สามารถเดินหน้าทำการตลาดในแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

2. Data Analytics การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี AI และ IoT ในการทำธุรกิจ หลักสูตรที่จะเข้ามาแนะนำวิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ และออกแบบวิธีการทำธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่

3. Creative หลักสูตรการเข้าใจเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบ Agile และกระบวนการคิดแบบเชิงออกแบบ Design Thinking เพราะวิธีคิดแบบเดิม อาจไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้อีกต่อไป หลักสูตรนี้จะแนะนำว่าผู้เรียนต้องปรับ mindset อย่างไร ให้ตอบโจทย์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4. Sales ว่าด้วยหลักกลยุทธ์การขายแบบ Stellar, CRM, CPS การทำมาค้าขายเช่นเดิม คงไม่ตอบโจทย์ New Normal ที่กำลังจะมาถึง ทักษะการขายที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่จะกลับมาเป็นปกติก่อนหน้านี้ ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) อยู่ในอันดับที่ 40 จากเดิมที่อยู่อันดับ 38 จาก 141 ประเทศทั่วโลก รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตัวฉุดรั้งที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข คือ การพัฒนาทักษะของคนไทย และเพื่อที่จะเป็นพลวัตรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปข้างหน้า SEAC ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และยกระดับความรู้คนไทย ให้สามารถก้าวทันยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้

ปีที่ผ่านมา SEAC มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของคนไทยกว่า 50,000 คน รวมถึงองค์กรชั้นนำในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกกว่า 250 องค์กร สำหรับปีนี้ SEAC ตั้งเป้าว่าจะเดินหน้าพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย และองค์กรไทยอีกกว่า 100,000 คน

“อยากจะเน้นว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามทำ เรามองว่าตอนนี้เมืองไทยกำลังเกิดวิกฤตจริง แต่เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับตัวเราเอง รวมถึงงานที่เรากำลังทำอยู่ได้ SEAC เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสร้าง EMPOWER LIVING ให้คนไทยยกระดับและพัฒนาความสามารถของตัวเอง เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ยิ่งตอนนี้มีวิกฤตเท่าไหร่ เราต้องยิ่งคว้าโอกาสเพื่อเรียนรู้ที่จะรับมือกับ New Normal ที่เกิดขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม หลังจากวิกฤตนี้ผ่านพ้นไป” อริญญา กล่าวทิ้งท้าย

 

ติดตามรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.yournextu.com/ 


The People

กองบรรณาธิการ

Related

Allbirds: จากนักบอลทีมชาติที่อกหักจากบอลโลก สู่สตาร์ทอัพรองเท้าขนแกะมูลค่า 4 พันล้าน

Tencent vs Alibaba vs Baidu: ศึกวันดวลอั่งเปาดิจิทัล

โอ๊ตและโอ๊ตซึ: เที่ยวจนเป็นร้าน ‘DROP BY DOUGH’ โดนัทมีไส้ สอดใส่การเดินทาง

T-Mobile & Sprint : มหากาพย์การควบรวมกิจการของสองค่ายมือถือกับความกังวลเรื่อง ‘การผูกขาด’ ในสังคมสหรัฐอเมริกา

After You: คาเฟ่ขนมหวานที่คิวจากทองหล่อยาวไปจนถึงฮ่องกง

uDesign: ออกแบบชีวิตอย่างไรในวันที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

Uncle Vanya’s: ฟาสต์ฟู้ดจากฝุ่นควันแห่งสงคราม อาหารจานด่วนที่รัฐบาลรัสเซียวางเป้าหมายจะมาแทนที่ McDonald’s

Ebury: ร้านอาหารที่มอบโอกาสให้ ‘คนไร้บ้าน’ ได้เป็น ‘เชฟ’ เปลี่ยนกลุ่มเปราะบางให้กลายเป็นคนสำคัญของสังคม