Post on 12/05/2021

พนักงานแม็คโครทั่วประเทศ มอบชุด PPE ให้กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นายวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวสุปรียา สีสุขดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันส่งมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE ที่ได้จากโครงการ “ส่งความห่วงใย จากใจชาวแม็คโคร” ให้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จำนวน 5,000 ชุด เพื่อส่งมอบไปยังหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้พนักงานแม็คโครใน 139 สาขาทั่วประเทศ ได้แสดงพลังน้ำใจ ผ่าน โครงการ “ส่งความห่วงใย จากใจชาวแม็คโคร” ร่วมกันบริจาคชุด PPE ได้จำนวนมากกว่า 20,000 ชุด ซึ่งหลังจากการมอบให้กรุงเทพมหานครในลำดับแรกแล้ว ลำดับต่อไปพนักงานจากทุกสาขาของแม็คโคร ทั่วประเทศ จะทยอยส่งมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ ให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามต่างๆ  เพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์ผู้เป็นบุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19  

                                          


The People

กองบรรณาธิการ