Post on 03/11/2020

SYSTEMA มอบเงินบริจาค โครงการ “ปันยิ้มไม่สิ้นสุด Never Ending Smile”

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก SYSTEMA มอบเงินบริจาค โครงการ “ปันยิ้มไม่สิ้นสุด Never Ending Smile” เพื่อคืนรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ให้กับกองทุนมะเร็งช่องปาก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คุณกัณฑชิต ศรัณย์บัณฑิต ผู้จัดการส่วน กลุ่มผลิตภัณฑ์ HBA บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณศิริชัย เจริญธนากิตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซิสเท็มมา (SYSTEMA) และ คุณสุกัญญา แสงอรุณวานิช ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซิสเท็มมา (SYSTEMA) ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 100,000 บาท จากโครงการ “ปันยิ้มไม่สิ้นสุด Never Ending Smile” ที่ทาง SYSTEMA ได้จัดกิจกรรมให้คนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันและมีรอยยิ้มได้อีกครั้ง

โดยทุกคำสั่งซื้อของสินค้า SYSTEMA ผ่านช่องทางออนไลน์LION SHOP ONLINE ทั้ง 5 ช่องทางประกอบไปด้วย LION SHOP ONLINE, SHOPEE, LAZADA, JD.COM และทาง LION FAMILY บน LINE Official Account ก็เท่ากับได้ร่วมบริจาค 10 บาท ทั้งนี้ได้มอบเงินบริจาคให้แก่ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งต่อโอกาสการรักษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่ยากไร้ในส่วนที่สิทธิการรักษา 30 บาทไม่ครอบคลุม

SYSTEMA ขอขอบคุณคนไทยที่เข้าร่วมส่งต่อความห่วงใยให้แก่กัน ซึ่งรอยยิ้มนี้จะไม่หยุดแค่ที่เราSYSTEMA จะสานต่อกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป


The People

กองบรรณาธิการ

Related

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมแสดงความจงรักภักดี แปรอักษรเป็นรูปเลขสิบไทย ๑๐

ปริญญ์ นำทีม ศก.ทันสมัย แนะ 6 แนวทางเยียวยาเศรษฐกิจเสริมภาครัฐ ช่วยไทยพ้นวิกฤตโควิดระลอกใหม่

“Budweiser Presents MATTNIMARE ความทรงจำถาวร” 22 กุมภาพันธ์

อพท. จับมือ The People จับมือจัดอบรมเขียนข่าวพัฒนาทักษะนักสื่อสารองค์กร

เอส แอนด์ พี ต้อนรับเทศการกินเจ 2020 ด้วยหลากหลายเมนูแสนอร่อย

KING POWER’s CSR มุ่งส่งเสริมศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก

สัมภาษณ์อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ: ภารกิจนำพา “เนชั่น” กลับสู่ความเป็นสื่อมืออาชีพ

Clavin Harris พร้อม Skrillex , ZEDD นำทัพดีเจ บุก 808 Festival 2019 6-8 ธันวาคม นี้