Post on 03/11/2021

เวิลด์เมดิคัลฯ CISW ร่วม 4 องค์กร The Global Medical Cannabis and Herbs Forum ครั้งที่ 1

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจและ GDP โดยรวมของประเทศ ทว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกือบ 2 ปี ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักและได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัส จึงก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ การแพทย์ ที่ประเทศไทยเรามีความโดดเด่นในระดับแนวหน้าของโลก


ในการนี้ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ศิริญา เทพเจริญ (กรรมการบริหาร) – คุณชวนา กีรติยุตอมรกุล (Chief Executive Officer) และบริษัท CISW โดยคุณ ออง อัจ วงศเซย์ (ประธาน) – คุณนภัสสร บัวภา (ซีอีโอ) ประกาศผนึกกำลังประสานความร่วมมือ กับ 4 องค์กรหลักของประเทศไทย คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ,สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,TCEB และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชูกลยุทธิ์ขอเปิดประเทศ ด้วย platform “Experience health and wellness tourismเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตอบรับนโยบายรัฐบาล ในการนำประเทศไทยกลับมาเป็นศูนย์การแห่งการท่องเที่ยวของโลก ด้วย platform การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Green medicine ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดของโลก ทั้งในเรื่อง กัญชาทางการแพทย์ และ สมุนไพร จึงเกิดเป็นความร่วมมือเพื่อให้ THAILAND WE ARE “THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS”

พร้อมกันนี้ ยังดึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่วิถีใหม่ Tech Tourism ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลกกว่า 3,920 ล้านดอลลาร์ เมื่อตลาดโลกมองว่า Tech Tourism ยังมีโอกาสเติบโตในอนาคตจากจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT (Free Individual Travellers) และการใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น จากการอ้างอิงข้อมูลจาก google 74% ของนักท่องเที่ยว วางแผนเที่ยวด้วยออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ คือนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ประเทศไทยจึงเป็นประเทศมีศักยภาพสูงและควรผลักดันการเติบโตของ Tech Tourism โดยเฉพาะธุรกิจที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Travel) ซึ่งลักษณะของ Luxury Travel Tech คือ การให้บริการแพลตฟอร์มที่ออกแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล แบบ Exclusive และ personalisation เพื่อสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวสุดพิเศษ

Health Tech เพราะไทยเป็นตลาดด้าน Medical Tourism ใหญ่อันดับที่ 5 ของโลก จากข้อมูลในปี 2019 ก่อน โควิด 19 ประเทศไทยทำรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์มากถึง 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้าน HealthTech โดยเปรียบเทียบกับ 4 ประเทศในอาเซียน พบว่าประเทศไทยมีจำนวนการสนับสนุนสูงที่สุด นอกจากจำนวนเม็ดเงินของการลงทุน แพลตฟอร์มทางการแพทย์ ที่เป็น megatrend ของโลกคือ คือ การแพทย์ที่เชื่อใน green medicine และ นวัตกรรมเพื่อการแพทย์ทางเลือกสมัยใหม่ ที่เชื่อว่า คนทุกคน สามารถเข้าถึง การรักษาแบบ alternative medical จากทั่วโลกได้ เราจึงมุ่งเน้น การศึกษา และวิจัยด้าน พืชที่รักษาโรค และ นวัตกรรมของศาสตร์ชะลอวัย ที่จะทำให้คนไทย และคนทั่วโลกมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคลดลง

กัญชา พืชที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พืชมหัศจรรย์” กำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จากการนำองค์ความรู้ที่คนทั้งประเทศช่วยกันสร้าง การแพทย์ การรักษา เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างสวยงาม บ.เวิลด์เมดิคัล อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท CISW ที่ต่างเห็นถึงนโยบายที่ตรงกันในการผลักดันพืช กัญชาเพื่อการแพทย์ จึงผนึกกำลังประสานความร่วมมือกับอีก 4 องค์การหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ), สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, TCEB และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานแถลงข่าวประสานความร่วมมือ ที่จะผลักดันให้ กัญชา กลายเป็นพืชเศรษฐกิจยั่งยืนของไทยทั้งในด้าน การแพทย์ การรักษา เพิ่มคุณค่าด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศไทยคือ Hub of herb and knowledge สร้าง network ที่เกี่ยวข้องกับ Medical cannabis and herbs ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาประเทศไทย เพื่อมาหาแรงบันดาล เกี่ยวกับ Medical CBD and herbs โดยพืชมหัศจรรย์ที่ชื่อ กัญชา ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะก้าวมาอยู่แถวหน้าของพืชเหลักเศรษฐกิจของไทย โดยในการนี้จะมีการจับมือร่วมแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่ชื่อ The Global Medical Cannabis and Herbs Forum ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 11.11.2021 ที่ MY OZONE เขาใหญ่

นอกจากนี้ ภายในงานยังจะได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจ ของ Medical CBD and herbs และยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายสาขาจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์และนักวิจัยทั่วโลก อาทิ

ตัวแทนคุณหมอจากทั่วโลก กว่า 25 ประเทศ ที่ได้รับเชิญมาเป็น Guest speaker กว่า 40 ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาแชร์ ความรู้ประสบการณ์ทางการรักษาโรคต่างๆ โดยใช้กัญชา เช่น การรักษามะเร็ง การรักษาความเจ็บปวดด้วยกัญชา การรักษาโรคลมชัก พาคินสัน เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการสร้างเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก การสกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จะมาให้ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กับความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และ การลงทุนในประเทศไทยและผลตอบแทนการลงทุน

โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้ของ 6 ภาคส่วน ทั้งเอกชน และภาครัฐ ต่างมีจุดมุ่งหมายตรงกันที่จะร่วมผลักดันเพือไปสู่เป้าหมาย

THAILAND WE ARE “THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS”


The People

กองบรรณาธิการ

Related

“โบว์ เมลดา” สาวอโยธยา 2 บุคลิกในภาพยนตร์ “อโยธยา มหาละลวย”

THE KLINIQUE รับรางวัล HELLO! Beauty Awards “THE BEST ULTHERA FACELIFT CLINIC” ด้วยโปรแกรม NEW ULTHERA SPT ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งปี 2021

ถึงเวลาปล่อยความคลั่ง ปลดสัญชาติญาณดิบไปกับ “Voyagers คน อนาคต โลก”

ความมืดมิดไร้แสงไฟในโรงพยาบาล(เกือบ)ร้าง อาจนำมาซึ่งความสะพรึงเกินคาดเดาใน “The Power ไฟดับ จับผี”

“The Power” 7 โรงพยาบาลสุดเฮี้ยน สถานที่แห่งความตายกับเรื่องราวหลอนหัวจากทั่วมุมโลก

Dream Before Doomsday | ก่อนวันฝันสลาย

“Smallroom” ร่วมกับ “Index Creative Village” จัดเต็มทั้งแสงสีเสียง ใน POLYCAT ‘Concert’ Exhibition @ House of Illumination งานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกของ POLYCAT ที่จะทำให้ความทรงจำของทุกคน ‘สัมผัส’ ได้

“ลมหาย จางจาก” เมื่อรักค่อย ๆ จางหายไป ในเพลงใหม่ “Greasy Cafe”