Post on 15/03/2022

เปิด “สะพานเชื่อม” พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ในเสวนา ลุ่มน้ำสงคราม The Mekong’s Womb

ด้วยสำนักข่าว Bangkok Tribune Online News Agency โดยการสนับสนุนของ Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Foundation Office Thailand ได้ดำเนินโครงการสารคดีภาพชุดลำน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขง The Mekong’s Womb เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายและบทความเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในเวบไซต์ของสำนักข่าวฯ https://bkktribune.com/photo-essay/the-mekongs-womb อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในฐานะครรภ์ของแม่น้ำโขง (The Mekong’s Womb) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของแม่น้ำสาขาซึ่งมักถูกมองข้ามและเพิกเฉย ทั้งๆ ที่แม่น้ำสาขาเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่สร้างและหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำสายหลักตลอดมา

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของสำนักข่าวฯ ในการเปิดพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งช่วยอํานวยความสะดวกในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทางความคิด เป็น “สะพานเชื่อม” ประสานช่องว่างและความแตกต่างทางข้อเท็จจริงและความคิดของคนในสังคม พร้อมทั้งช่วยเชื่อมร้อยประเด็นที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในประเด็นเชิงนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นภาพใหญ่ที่จะช่วยนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายได้ดีขึ้นในสังคม

นอกเหนือจากสารคดีภาพชุดดังกล่าว ทางสำนักข่าวฯ มีความตั้งใจที่จะนำเรื่องราวของลำน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขงสู่สายตาและการรับรู้ของผู้คนในสังคมในวงกว้างขึ้นผ่านงานด้านทัศนศิลป์ โดยผ่านงานแสดงนิทรรศการสารคดีภาพชุด (Photo Essay exhibition) และหนังสือรวมเล่มสารคดีภาพชุด ลุ่มน้ำสงคราม l The Mekong’s Womb ณ Curved Wall ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-27 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ จะมีการจัดเวทีเสวนาคู่ขนาน ลุ่มน้ำสงคราม, The Mekong’s Womb พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและเนื้อหาในประเด็นดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นการเปิดนิทรรศการภาพและหนังสือดังกล่าว ณ Curved Wall ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในลำดับต่อไป (วันและเวลาที่เหมาะสมจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ร่วมจัดโดย

Decode.plus, Thai PBS
Backpack Journalist, Thai PBS
นักข่าวพลเมือง, Thai PBS
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Bangkok Tribune Online News Agency

สนับสนุนโดย

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
Konrad-Adenauer-Stiftung (Thailand Office)

ติดต่อประสานงาน

Piyaporn Wong l ผู้ประสานงาน Bangkok Tribune: 089 920 8027/ FB Messenger: Bangkok Tribune News

**เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรุณาแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย 2 เข็มและผลตรวจ ATK ก่อนเข้างาน และสำหรับท่านที่ต้องการร่วมงานเสวนาที่งาน กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า

**ท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเวทีเสวนาฯ ทาง Facebook Live ผ่านทาง FB Page ของ Thai PBS, Decode, Backpack Journalist, นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS), และ Bangkok Tribune News

เวทีเสวนา
ลุ่มน้ำสงคราม, The Mekong’s Womb (Hybrid On-site & On line event (in Thai))

สถานที่: Curved Wall ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

เวลา: 18 มีนาคม 2565 13.00-15.30 น.

13.00 น. ลงทะเบียน/ เปิดเข้าระบบ Zoom

13.20 น. เปิดตัวนิทรรศการและหนังสือและแนะนำโครงการฯ

Dr. Céline-Agathe Caro, Director Thailand Office, Konrad Adenauer Foundation

คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ และที่ปรึกษาสำนักข่าว Bangkok Tribune และมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

13.30 น. Overview: ลำน้ำสาขา…คือสายเลือดที่หล่อเลี้ยง

รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13.40 น. เวทีเสวนา: ลุ่มน้ำสงคราม, The Mekong’s Womb: ความหมายและความท้าทายของสายน้ำในลุ่มน้ำโขง

(80 นาที 2 เบรค) วิทยากร:

ผู้แทนคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง (การจัดการแม่น้ำโขง) (รอการยืนยัน)
คุณพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) (การจัดการลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำโขง)

คุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ (มุมมองด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)

คุณศรัณย์ บุญประเสริฐ บรรณาธิการบทความหนังสือลุ่มน้ำสงคราม l The Mekong’s Womb และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมอุษาคเนย์ (มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง)

คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา เลขาธิการสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสาน (การจัดการทรัพยากรน้ำของท้องถิ่นและชุมชน)

คุณยรรยง ศรีเจริญ ผู้จัดการโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง WWF-ประเทศไทย (มุมมองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ดำเนินรายการ

คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ดำเนินรายการ/ ผู้ประกาศข่าว ไทยพีบีเอส

15.00 น. ช่วงถาม-ตอบ

15.30 น. สรุปและปิดเวที


The People

กองบรรณาธิการ

Related

เทอมสอง สยองขวัญ: 6 นักศึกษาใหม่ กำลังจะกลายเป็น “เหยื่อใหม่”

TOA บุกธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ลุยเปิด Protect and Repair Center รวม 350 สาขา ตั้งเป้ายอดขายกว่า 1,500 ล้านบาท

ฟังได้ทั้งคนและหมาแมว! เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดตัว “Music for Dogs & Cats” เพลย์ลิสต์เพลงบรรเลงฟังเพลินในบ้าน-คอนโด สร้างสุขเท่าเทียมทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

เชฟรอนร่วมสนับสนุนไซเครส (ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช) ศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในชั้นผิวหนัง

ออน เดอะ เทเบิ้ล: ชวนสัมผัสประสบการณ์ ฉีกกฎการลิ้มรส Plant-Based แบบเดิมๆ กับ 4 เมนูใหม่ในสไตล์ฟิวชั่น

ฮึกเหิมกันทั้งเมือง! เมื่อ ‘ไททศมิตร’ ปล่อยเพลงเปิดอัลบั้มใหม่  ‘เพื่อชีวิตกู’ ที่เขียนจากเรื่องจริง

“ลาสต์ ไอดอล” ส่ง “EGAO” ปล่อย MV “หน้ากากน้ำตา” ผ่านฝีมือผู้กำกับสายดาร์ค คลัง-คูณคลัง

ชาวโซเชี่ยลยก “ไบร์ท นรภัทร” ใจหล่อ…พ่อเทพบุตร “พิษรักรอยอดีต” สื่อชัด สวยแต่รูป…จูบไม่หอม ชีวิตพัง!!