Post on 12/09/2020

วิริยะประกันภัย สนับสนุนโรงเรียนปลูกจิต ปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

นายไพฑูรย์ มีวีระสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต รับมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน 104,860 บาท (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ตลอดจนปลูกฝังการมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โรงเรียนปลูกจิต ได้ประดิษฐาน “หลวงพ่อปลูกจิต” เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนของความศรัทธาและความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ ตลอดจนใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศานา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และฝึกฝนสมาธิอันเป็นฐานสำคัญในการเรียนและการใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวัน


The People

กองบรรณาธิการ

Related

Thailand InnoCreative Silk 2019 ผลงาน 4 นักออกแบบรุ่นใหม่ ที่อยากพา “ผ้าไหมไทย” ร่วมสมัยอีกครั้ง

สุขสันต์วันแม่ บอกรักแม่ด้วยเค้ก เอส แอนด์ พี

อาร์ทออฟไทม์ และ เกษรวิลเลจ จัดนิทรรศการนาฬิกาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “BANGKOK INDEPENDENT WATCHMAKING EXHIBITION 2019”

Green Day กลับมาเขย่าฮอลล์อีกครั้งกับคอนเสิร์ตใหญ่ในไทย 11 มีนาคม นี้

เตรียมพบกับ ไมค์กับซัลลี่ ใน “Monsters at Work” ที่ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์ 

“พลอย-นิว” นำทีมนักแสดงร่วมชมละคร “เรยา” ลงจอวันแรก พร้อมเปิดใจพลอย ที่แรก ถึงสาเหตุ ประกาศลาจอแก้ว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยรอดพ้นวิกฤตอาหารในสถานการณ์โควิด-19

“แหม่ม – พัดชา” สุดปลื้มและดีใจ ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมร้องเพลงระดับบรมครูเพลง