Post on 12/09/2020

วิริยะประกันภัย สนับสนุนโรงเรียนปลูกจิต ปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

นายไพฑูรย์ มีวีระสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต รับมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน 104,860 บาท (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ตลอดจนปลูกฝังการมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โรงเรียนปลูกจิต ได้ประดิษฐาน “หลวงพ่อปลูกจิต” เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนของความศรัทธาและความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ ตลอดจนใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศานา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และฝึกฝนสมาธิอันเป็นฐานสำคัญในการเรียนและการใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวัน


The People

กองบรรณาธิการ

Related

เทคโนโลยีชาวบ้านจัดใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 32 เสวนาไม้ผลพารวยยุค 5 G งานนี้ฟรี มีไม้ผลพันธุ์ดีติดมือมาปลูก

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ ชวนเที่ยวงาน Culture Cartel 2020 งานสตรีทอาร์ตสุดแนว ในรูปแบบ Digital รับนิวนอร์มัล

สวัสดีปีใหม่ไทย กับโลกโซเชียลในวันที่ ‘สงกรานต์’ หายไป

อิ่มความสุขท่ามกลางลมหนาว พร้อมโปรโมชั่นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ โรสวูด กรุงเทพ

เปิดแล้ว! บ้านใหม่ “ฌานา” สาขา 2 เล่าเรื่องเพื่อนเกษตรกรผ่านลุคใหม่ของร้านกับบรรยากาศโรงนาใจกลางกรุง

เยาวชนไทยจากบ้านอุเบกขาสร้างชื่อชนะรางวัลระดับโลกจากโครงการ “เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม” ของยูนิเซฟ

แกร็บ ผนึก ดีป้า และ Klasssi เปิดตัว ‘GrabAcademy powered by depa สร้างอาชีพกับมือโปร’

“ความลับ” จะไม่มีในโลกอนาคต! ผจญภัยในดินแดนที่ “ความคิด” ในหัวจะถูกถ่ายทอดเป็นภาพ ด้วยอานุภาพของ “เดอะ นอยซ์”