Post on 12/09/2020

วิริยะประกันภัย สนับสนุนโรงเรียนปลูกจิต ปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

นายไพฑูรย์ มีวีระสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต รับมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน 104,860 บาท (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ตลอดจนปลูกฝังการมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โรงเรียนปลูกจิต ได้ประดิษฐาน “หลวงพ่อปลูกจิต” เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนของความศรัทธาและความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ ตลอดจนใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศานา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และฝึกฝนสมาธิอันเป็นฐานสำคัญในการเรียนและการใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวัน


The People

กองบรรณาธิการ

Related

‘เอส แอนด์ พี’ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำธุรกิจอาหารใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยายพื้นที่ติดตั้ง Solar Energy ณ โรงงานเบเกอรี่ เฟส 2 เพื่อโลกที่ยั่งยืน

“CODA หัวใจไม่ไร้เสียง” ภาพยนตร์ขวัญใจนักวิจารณ์และผู้ชม ขึ้นแท่นตัวเต็งรางวัลใหญ่บนเวทีออสการ์

ประกาศผลสุดยอดชุมชนต้นแบบ SE Hero พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม

สิ้นสุดการรอคอย อมาโด้ปล่อยหมัดหนัก เดินหน้ารุกตลาดกัญชง ส่ง “อมาไพร ซีบีดี พลัส มัลติ ออยล์” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล วางจำหน่ายรายแรกของไทย

ความมืดมิดไร้แสงไฟในโรงพยาบาล(เกือบ)ร้าง อาจนำมาซึ่งความสะพรึงเกินคาดเดาใน “The Power ไฟดับ จับผี”

“โบว์ เมลดา” สาวอโยธยา 2 บุคลิกในภาพยนตร์ “อโยธยา มหาละลวย”

สงกรานต์19 จาก Asia Collaboration Projects: ก้าวข้ามเพศสภาพให้ผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิง

ชาวเน็ตกรี๊ดแรง “วิว วรรณรท” สวย เท่ บาดใจ เตรียมขึ้นแท่น “ราชินีนักบู๊ 2022”