Post on 27/05/2022

“กองทุนสื่อ” จัดงานสัมมนาออนไลน์ (webinar) ระดับโลกครั้งแรกในไทย TMF Media Forum 2022

“กองทุนสื่อ” จัดงานสัมมนาออนไลน์(webinar) ระดับโลกครั้งแรกในไทย TMF Media Forum 2022 : World Collaboration พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อไทยสู่ “ฮอลลีวูด”และแพลตฟอร์มระดับโลก

ปัจจุบัน “อุตสาหกรรมสื่อ” ทั่วโลกก้าวไปอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นอุตสาหกรรมสื่อไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวให้ทันโลกอยู่เสมอ ทาง “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” หรือ Thai Media Fundได้เล็งเห็นโอกาสในการยกระดับศักยภาพผู้ผลิตสื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต้นทุนทาง วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่เป็น Soft Power ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่คนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกให้ก้าวขึ้น ไปอยู่ในแพลตฟอร์มระดับโลก ด้วยความสำคัญ เหล่านี้ ทางกองทุนฯจึงได้เกิดแนวคิดริเริ่มจัด “TMF Media Forum 2022” ขึ้น งานนี้เป็นงานสัมมนา ออนไลน์ (webinar) เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากลครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจของ อุตสาหกรรมสื่อไทยไปสู่เวทีระดับสากล ภายใต้แนวคิด “World Collaboration” มีการเชิญผู้มีประสบการณ์จากวงการสื่อในทุกองค์ประกอบ จากฝั่งฮอลลีวู้ด และแพล็ตฟอร์มระดับโลก มาร่วมบรรยายให้ ความรู้ถึงเทคนิค แนวคิดโอกาสทางธุรกิจ และวิธีการในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อในทุกมิติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นโอกาสในการพาอุตสาหกรรมสื่อไทยก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กล่าวว่า “ในปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อทั่วโลกก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจากยุค 5g เข้าสู่ยุค metaverse อย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกธุรกิจล้วนแต่ต้องการสื่เพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อยอดไปสู่ความสำเร็จ ทำให้การเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมสื่อนับเป็นมูลค่าเม็ดเงินที่่มหาศาล โดยมูลค่าอุตสาหกรรมสื่อ ทั่วโลกในปี 2565 โดยหากเทียบแค่ประชากรไทยจะได้ค่าเฉลี่ยถึง คนละ1ล้านล้าน รวมมูลค่าสูง ถึง 66 ล้านล้านบาท เลยทีเดียวสำหรับอุตสาหกรรมสื่อไทยในปัจจุบัน เรามีความพร้อมของต้นทุนทางทรัพยากรและวัฒนธรรม ของไทยมีเทคโนโลยีทางด้านสื่อที่ ทันสมัยขึ้น ประกอบกับคนไทย มีศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนต่างๆก็มีนโยบาที่เด่นชัดในการสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมสื่ในการนำต้นทุนทาง ทรัพยากรและวัฒนธรรมมาเผยแพร่ต่อยอดสู่ตลาดโลกและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมสื่อต่อไปด้วยจากความสำคัญนี้ ทางกองทุนสื่อจึงเห็นโอกาสที่จะหาทางลัดให้กับอุตสาหกรรมสื่อไทยได้เข้าถึงความเชื่อมโยงระดับโลก เพื่อยกระดับ ไปสู่สากลได้เร็วยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดงาน TMF Media Forum 2022 ในครั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าถึง องค์ประกอบของการทำธุรกิจสื่อผ่านการแชร์ประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ในระดับโลก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญของคนไทย ที่ไม่อยากให้พลาดและหวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานจะนำประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดผลงานจนประสบความเร็จในการเป็น สื่อดี สื่อไทยในสากลที่สามารถสร้างทั้งรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป”

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กล่าวว่า การจัดงาน TMF Media Forum 2022 ครั้งนี้ เป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมสื่อที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยดยในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรกเราได้ใช้แนวคิดในเรื่อง world collaboration เพราะในมิติของสื่อปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมสื่อมีอิทธิพลต่อผู้คน ประเทศชาติ และประชาคมโลก ทั้งในด้านแนวคิด ค่านิยมทางวัฒนธรรมรวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญมากของกองทุนฯ ว่าจะ ทำอย่างไรที่จะสามารถเปิดพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อไทยกับอุตสาหกรรมสื่อของโลกได้โดยงานนี้กองทุนสื่อได้เฟ้นหาระดับมืออาชีพของโลกจากฝั่งฮอลลีวูดและแพลตฟอร์ระดับโล ทั้งในแง่ของการผลิตสื่อสร้างสรรค์ การทำการตลาด การวิเคราะห์ แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมสื่อที่ในอนาคต มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมสื่อไทย รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการสร้าง “soft power” ผ่านนวัตกรรมการสื่อสาร เพราะต้นทุนของประเทศไทยที่จะนำมาสร้าง soft power มีอยู่มากมาย แต่เราจะทำอย่างไรที่จะนำมาสื่อสารและสรรค์สร้างให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตทั้งในประเทศและระดับโลกได้ ซึ่งงานนี้เป็นโอกาสทองสำหรับผู้ผลิตสื่อในอุตสาหกรรมสื่อไทยที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่เป็นโอกาสที่จะนำสิ่งที่ประเทศไทยมีเป็นต้นทุนไปผสมเป็นส่วนประกอบในชิ้นงานระดับโลกเพื่อต่อยอดให้สามารถเข้าถึงคนทั่วโลกได้ต่อไป ผมจึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมสื่อทุกท่าน เข้าร่วมงาน TMF Media Forum 2022 ในครั้งนี้เป็นโอกาที่เราจะ connect to the world และ The world come to Thailand มาร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยด้วยการส่งคอนเทนต์ ไทยไประดับโลกด้วยกันนะครับ” สำหรับงาน TMF Media Forum 2022 ครั้งนี้ จัดขึ้นผ่านรูปแบบการสัมมนาออนไลน์(webinar) ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 หน่วยงานองค์กรทางด้านสื่อที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้แล้ว

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (จำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และช่องทางการลงทะเบียนได้ที่
[email protected]
หรือ โทร:082-461-5987
ติดตามข้อมูลข่าวสารงาน TMF Media Forum 2022 ได้ทาง www.thaimediaforum.com
และ www.thaimediafund.or.th และFacebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ชุธีภรณ์ รัตนรัตน์ (อ้อน) : โทร : 081-850-9819 / Line ID : Chuteeporn / email : [email protected] 


The People

กองบรรณาธิการ

Related

The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม 

“ณัฐ” รุกหนัก…เกินปุยมุ้ย!!! ลุ้น “ทอย” มูฟออนได้มั๊ย?

ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ต้นจนจบ!! กับ “Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show” การแสดงของกองทัพศิลปินแรปเปอร์-ฮิปฮอปแถวหน้าระดับตำนาน Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar และเซอร์ไพรส์จาก 50 Cent

“ต่อ-เพลงขวัญ” อินเนอร์ล้น…น้ำตาท่วม ตามลุ้น!! เส้นทางรัก…ที่ไร้ทางเลือก

“พีพี-บิวกิ้น” ขึ้นแท่น CEO ทุ่มทุนร่วม 10 ล้าน! เปิดตัวยิ่งใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก “Caremate”

“MOONFALL วันวิบัติจันทร์ถล่มโลก” ภารกิจกอบกู้มวลมนุษยชาติที่โลกต้องจารึก

“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ร่วมกับ “โออาร์” ชูนวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่ เปิดตัว “สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาพุทธมณฑลสาย 3” ภายใต้แนวคิด “Green Station” มุ่งเน้นลดขยะลดเวลาและรักษาสิ่งแวดล้อม” 

“บีเอ็มดับเบิลยู เยอรมัน ออโต้” ส่งแคมเปญ “DRIVEN BY PRIDE AND MID YEAR DEALS” ส่งเสริมความหลากหลาย