Post on 27/06/2019

เปิดตัวโครงการ ‘ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน ประเทศไทย’ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแก่เด็กไทยและทั่วโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการ ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน ประเทศไทย” (UNICEF NextGen Thailand) รวมพลังผู้นำทางสังคมของคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งมั่นอุทิศตน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่ชีวิตของเด็ก ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก

UNICEF NextGen นับเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์การยูนิเซฟ ซึ่งดำเนินการมาแล้วในหลายประเทศ เป็นโครงการที่ระดมพลังของผู้นำคนรุ่นใหม่อายุ 20-30 ปีจากหลากหลายบทบาท อาทิ ผู้นำทางสังคม ผู้มีอิทธิพลทางความคิด ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะนำเอาความรู้ความสามารถและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมือ มาสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟในการช่วยเหลือและร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็ก ๆ ในสังคม

ในส่วนของประเทศไทย UNICEF NextGen Thailand นำโดยคณะกรรมการ หรือที่เรียกว่า UNICEF NextGen Champion จำนวน 9 คนแรก ได้แก่ ต้นนพพล เตชะพันธ์งาม, นุ้บชนัญดา ทวีสิน, ปิ๋มณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม, พิตต้า พัทลุง, มะนาวศรศิลป์ มณีวรรณ์, เพลงภตภร สีบุญเรือง (กวิตา จินดาวัฒน์), ริชาร์ดรัศเอก รัตธัญถนากุล, เอด้า จิรไพศาลกุล และ ยิ้มศศิวิมล เพ็ชรน้ำสินซึ่งจะระดมเครือข่ายของตนเพื่อช่วยยูนิเซฟสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของเด็กๆผ่านวิธีการรูปแบบใหม่ๆพร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อเด็กๆทั้งการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมด้วย

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่าโครงการ NextGen เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายใหม่ ๆ โดยเราเองก็ต้องหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในกลุ่มที่อพยพย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี้ การที่จะเราบรรลุเป้าหมายเพื่อเด็ก ๆ นั้น ไม่มีใครสามารถทำเพียงลำพังได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล องค์กรไม่แสวงผลกำไร ยูนิเซฟ หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เราต้องร่วมมือกันกับกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้นำทางสังคม ผู้มีอิทธิพลทางความคิด และเครือข่ายของคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่ม UNICEF NextGen ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีศักยภาพในการระดมแรงสนับสนุนจากเครือข่าย เพื่อช่วยส่งเสียงของเด็ก ๆ และช่วยเราหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

จากสถิติแรงงานปี 2560 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประมาณร้อยละ 15 ของเยาวชนช่วงอายุ 15-24 ปี (ประมาณ 1.3 ล้านคน) ในประเทศไทย ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใดๆ โดยสองในสามของเยาวชนเหล่านี้คือเยาวชนหญิง หากไม่มีการลงทุนอย่างเร่งด่วนในภาคการศึกษาหรือการอบรมทักษะ ประชากรนับล้านจะไม่ได้รับการเตรียมพร้อมและกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือในอนาคต อันเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าและเสถียรภาพของประเทศไทย

เหล่าเซเลบริตี้ นักธุรกิจ และผู้นำทางสังคมรุ่นใหม่กว่า 200 คนเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ UNICEF NextGen ประเทศไทย ที่ สิริ เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยโครงการ UNICEF NextGen เป็นโครงการใหม่ระดับโลกขององค์การ UNICEF ที่นำผู้นำรุ่นใหม่มาช่วยแก้ไขปัญหาที่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเผชิญอยู่ทั่วโลก โดยสำหรับประเทศไทย ต้นนพพล เตชะพันธ์งาม หนึ่งในคณะกรรมการบริหารโครงการ UNICEF NextGen ประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการฯ คือการระดมทุนจำนวน 7.5 ล้านบาทในช่วงอีกหนึ่งปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความเชื่อวชาญทางวิชาชีพแก่วัยรุ่นที่อพยพย้ายถิ่นฐาน เพื่อให้พวกเขาไปเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต เงินที่ได้จากการระดมทุนยังจะนำไปสนับสนุนกิจกรรม Youth Challenge ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในประเทศมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆรอบตัวพวกเขาอีกด้วย

ที่ผ่านมา โครงการ NextGen ในต่างประเทศได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก มีการเปิดตัวครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลุ่ม NextGen ที่นั่นได้ร่วมกันระดมพลังเครือข่าย และนำเงินทุนที่ได้ไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกของยูนิเซฟแล้วทั้งสิ้น 17 โครงการ นอกจากนี้ โครงการ NextGen ยังได้ขยายการดำเนินงานไปในประเทศอังกฤษ สวีเดน อิตาลี เวียดนาม และล่าสุดคือประเทศไทย

นางสาวชนัญดา ทวีสิน หนึ่งในสมาชิกกลุ่มแชมป์เปี้ยนส์ของ UNICEF NextGen กล่าวว่ายินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UNICEF NextGen ประเทศไทยซึ่งจะได้ทำงานร่วมเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจและมีเป้าหมายคล้าย ๆ กัน พร้อมกล่าวเสริมว่าในขณะที่ปีนี้ทั่วโลกกำลังเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่เด็ก ๆ จำนวนมากยังคงเผชิญกับปัญหามากมายหลายด้านซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของพวกเขา ส่วนตัวมั่นใจว่าเสียงของพวกเราชาว NextGen ที่มาพร้อมความมุ่งมั่นตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ จะมีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่เด็กทุกคนในประเทศไทยและในประเทศอื่น ๆ ได้จริง

สมาชิกกลุ่มแชมป์เปี้ยนส์ของ UNICEF NextGen ทั้ง 9 คนนี้ จะสามารถระดมพลังเครือข่ายของผู้ที่มาเข้าร่วมงานกว่า 200 คนในที่นี้ ให้เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อเด็ก ๆ โดยมีเป้าหมายผลักดันให้นรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาชีวิตของเด็ก ๆ ได้เข้ามาเป็นแชมป์เปี้ยนส์ ซุปเปอร์ฮีโร่ และฮีโร่มากขึ้น งานในวันนี้นับเป็นเพียงจุดหมายแรกบนเส้นทางที่เราจะทำงานร่วมกันอีกยาวไกล ซึ่งยูนิเซฟเองก็รู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เราหวังที่จะได้เห็นคนรุ่นใหม่อีกจำนวนมากให้ความสนใจเข้ามาร่วมมือกันเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ อีกหลายพันคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนายดาวิน กล่าวทิ้งท้าย


The People

กองบรรณาธิการ

Related

เปิดตัว หลุยส์ สก๊อต พรีเซ็นเตอร์คนแรก IQ Sport รองเท้ากีฬาที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

“โออิชิ” พร้อมส่งสุดพลังหิวอาหารญี่ปุ่นเมื่อไหร่? เข้าแอปฯ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เลย!  

ยิปซีจัดมหกรรมลดราคาหนังสือครั้งมโหฬาร ลดส่งท้ายปีกับงาน ‘19.19.19 END YEAR SALE’ วันที่ 19 ธันวาคม 2019 นี้

พบกับโฉมใหม่ของ 4 ห้องอาหาร บนชั้น 3 โรงแรมดิ แอทธินี ศูนย์รวมห้องอาหารระดับพรีเมียมของกรุงเทพฯ ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศสแนวใหม่

Jeremy Zucker นักร้องเจ้าของเพลงฮิต “come thru” เตรียมเปิดคอนเสิร์ตในไทย

เคทีซีมอบ 2 ล้านบาท สนับสนุนจัดซื้อเครื่องไตเทียมแบบพิเศษ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19

เปิดแล้ว! บ้านใหม่ “ฌานา” สาขา 2 เล่าเรื่องเพื่อนเกษตรกรผ่านลุคใหม่ของร้านกับบรรยากาศโรงนาใจกลางกรุง

อิ้งค์ วรันธร เผยความลับแบบไม่กั๊กในคอนเสิร์ต Secret Between Us