Post on 13/03/2020

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษา พร้อมเปิดสอนแล้ว

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเผยความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้างโรงเรียนและออกแบบหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในฐานะผู้นำด้านการเรียนการสอนระบบโรงเรียนนานาชาติและนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก

“ทีมงานของเวอร์โซทุกคนตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับนักเรียนกลุ่มแรกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้” มร. คาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าว “ขณะนี้ กระบวนการก่อสร้างอาคารเรียนและการเตรียมหลักสูตรการสอนของเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ครูผู้มีบทบาทเพิ่มเติมในการออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designers) ของเวอร์โซทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับนักเรียนรุ่นก่อตั้งและอยู่เคียงข้างพวกเขาในก้าวแรกของการเดินทางที่เหลือเชื่อไปด้วยกัน”

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซจะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 โดยใช้หลักสูตรแบบอเมริกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก และเน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการต่างๆ (Project-based) และการพัฒนาแบบรายบุคคล (Personalized)

“เราทุกคนต่างก็คงเคยประสบกับปัญหาของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ที่บังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนทุกอย่างเหมือนกัน ข้อจำกัดดังกล่าวอันเกิดจากมุมมองเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและหลักสูตรแบบเดิมๆ คือสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริง โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีมุมมองต่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างออกไป จากการศึกษาวิจัยของเราพบว่า การให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านโครงการที่สนใจและสามารถตอบข้อสงสัยของตนเองได้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเขาได้อย่างสูงสุด” มร. คาเมรอนกล่าว

ความล้ำสมัยในแง่ของการออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design) คือปัจจัยที่ดึงดูดบุคลากรในแวดวงการศึกษาจากทั่วโลกให้เข้ามาร่วมงานกับโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

มร. คาเมรอนเผยว่า “ในระยะเวลา 2 ปีก่อนเปิดโรงเรียน เราได้ก่อตั้งทีมออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design Team) ทีมแรกของเวอร์โซขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรด้านการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คนที่เราเฟ้นหามาจากทั่วโลก ที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งในโรงเรียนแบบดั้งเดิมและโรงเรียนแนวคิดใหม่ Learning Designer ของเราทุกคนมีความปรารถนาร่วมกันที่จะสร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่นักเรียนได้ค้นพบตัวตน สร้างความมั่นใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการกำหนดเส้นทางชีวิต เราใช้เวลากว่า 2 ปี ในการคิดค้นและทดสอบหลักสูตรที่สมบูรณ์เพื่อให้นักเรียนของเราได้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตามความสามารถรายบุคคล”

นอกเหนือจากหลักวิชาการแล้ว นักเรียนเวอร์โซจะได้เรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่เน้นการทำโครงการเป็นกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัย การเรียนและกิจกรรมในแต่ละวันจะถูกจัดสรรอย่างลงตัวเพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาและทำงานร่วมกับ Learning Designer อย่างเต็มที่ในโครงการแต่ละชิ้นที่ได้รับมอบหมาย ผลงานของนักเรียนเวอร์โซจะได้รับการประเมินโดยคณาจารย์ตลอดจนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบพิเศษและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการสะท้อนศักยภาพของนักเรียน ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอความเข้าใจของตนเองที่มีต่อหัวข้อการเรียนนั้นๆ

“เราต้องการพิสูจน์ให้ผู้ปกครองเห็นว่านอกจากเวอร์โซจะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ แล้ว ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับนักเรียนด้วย เราเชื่อว่านักเรียนของเวอร์โซจะเติบโตและก้าวไปได้ไกลกว่าการศึกษาแบบดั้งเดิมที่พวกเขาจะได้รับในโรงเรียนทั่วไป เพราะนี่คือโรงเรียนที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจุดประกายเยาวชนและส่งเสริมให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะและทัศนคติที่จำเป็นต่ออนาคตภายภาคหน้าที่ยากจะคาดเดา” มร. คาเมรอนกล่าว

มร. คาเมรอนระบุด้วยว่า สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ล้วนแล้วแต่ออกแบบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมจินตนาการของนักเรียนทั้งสิ้น อาคารเรียนทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์หรือ “ลูป (Loop)” ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างกันในทุกส่วน ตลอดจนก่อให้เกิดความลื่นไหล และสภาพแวดล้อมของการเรียนที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู้และไอเดียใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ

เวอร์โซฉีกตัวเองจากกระบวนการออกแบบโรงเรียนแบบดั้งเดิม โดยภายใต้ความร่วมมือกับไอดีโอ (IDEO) บริษัทด้านนวัตกรรมและการออกแบบระดับโลกจากซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เวอร์โซพร้อมแล้วที่จะมอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่แตกต่างและกว้างไกล มร. คาเมรอนและ Learning Designer ได้ทำงานร่วมกับทีมนักออกแบบมากความสามารถของ IDEO เพื่อผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ของโรงเรียนที่เป็นแรงบันดาลใจจากทั่วโลกมาไว้ที่โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ พร้อมสำรวจข้อมูลจากเหล่านักเรียน ครู และผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ อเมริกา สิงคโปร์ และฮ่องกง จนได้ข้อสรุปว่าแนวทางการออกแบบโดยคำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลางคือหัวใจหลักของวัฒนธรรมองค์กรและวิสัยทัศน์ด้านการเรียนรู้ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

“ที่เวอร์โซ เราคิดและลงมือปฏิบัติในฐานะนักออกแบบ เราร่วมมือกับ IDEO เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบรรดาผู้ปกครอง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และค้นหาว่าพวกเขาคาดหวังสิ่งใดมากที่สุดจากการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ และนี่เองคือที่มาของความเชื่อตั้งต้น 3 ประการของเวอร์โซ ได้แก่ นักเรียนของเวอร์โซจะต้องรู้จักตัวตนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง พวกเขาจำเป็นต้องรู้จักวิธีการมีส่วนร่วมกับสิ่งรอบตัว และพวกเขาจะประสบความสำเร็จได้เมื่อมีความมั่นใจในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเอง” มร. คาเมรอนกล่าวสรุป

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซได้รับการรับรองโดย Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสมาคมที่ให้การรับรองคุณภาพและประทับตราใบรับรอง ประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองผลการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด จากฮ่องกง ในการก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าวว่า “เนื่องจากโลกของการศึกษาในยุคปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป ยู ซิตี้ ภูมิใจที่ได้มีบทบาทเป็นผู้บุกเบิกในการลงทุนสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ที่จะเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาสำหรับอนาคต โดยโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างสูงสุด ผ่านการออกแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานของความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน ตลอดจนความสามารถรายบุคคล”

“ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมเด็กรุ่นใหม่สู่อนาคต เราเชื่อว่าเวอร์โซจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองผู้มีความคิดก้าวหน้าและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมด้านการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่งตอบโจทย์ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ยู ซิตี้ มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่เวอร์โซอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และออนกราวด์ อาทิ การทำเวิร์คช็อปกับผู้ปกครอง และการจัดงานโอเพนเฮ้าส์ที่โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจำนวนนักเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ 100-200 คน” นางสาวปิยพรกล่าว

เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษามากขึ้น โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีความยินดีที่จะมอบ “สิทธิพิเศษสำหรับผู้แรกเข้าในปีการศึกษา 2563 (2020 Student Grant)” ให้แก่ครอบครัวที่สมัครบุตรหลานเข้าเรียนในรุ่นก่อตั้ง (Founding Families) โดยผู้ปกครองจะได้รับส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียนรายปีเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้ สิทธิพิเศษดังกล่าวจะมอบให้สำหรับครอบครัวที่สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้

ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างและความพร้อมของหลักสูตรแล้วกว่า 90% และคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2563 ขณะนี้โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล 2 (Early Years 2) ถึงเกรด 8 (Grade 8) และจะเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นเกรด 9-12 (Grade 9-12) ในปีถัดไป

นางสาวปิยพรกล่าเสริมว่า “บริเวณโดยรอบโครงการธนาซิตี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ มีความพร้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเส้นทางคมนาคมอย่างครบครัน การเปิดตัวของเวอร์โซจะช่วยพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เติบโตมากยิ่งขึ้น และจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ให้ย่านนี้กลายเป็นชุมชนที่เหมาะสำหรับทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนหย่อนใจอย่างลงตัวในทุกมิติ”

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 4 กิโลเมตรหรือใช้เวลาขับรถเพียง 15 นาที และในอนาคตอันใกล้จะมีระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายสีน้ำตาลตัดผ่านในบริเวณใกล้เคียง ทำเลยุทธศาสตร์ทำให้เวอร์โซเอื้อต่อการรองรับนักเรียนจากนานาประเทศและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมกว่า 168 ไร่ใกล้กับโครงการธนาซิตี้ในย่านบางนา และเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 1,800 คน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.verso.school หรือติดต่อทางอีเมล [email protected]


The People

กองบรรณาธิการ

Related

นครพนม Winter Festival 2020 ตอน “สายลมแห่งรักริมโขง” งานที่อยากชวนคนอีสานกลับบ้าน

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยจัดงานรำลึก วิชัย ศรีวัฒนประภา นักกีฬาหัวใจเกินร้อย

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดให้นั่งทำงานฟรี 10-14 มิ.ย.นี้ พบกิจกรรม “TDPK Take-Off…Let’s Talk to the VCs” จัดหนักขนาดนี้ สตาร์ทอัพ ฟรีแลนซ์ ก็มาดิค้าบบ!!

ออปโป้ เปิดตัว OPPO Find X2 5G และ OPPO Find X2 Pro 5G

มั่นคงฯ สร้าง Rooftop Organic Garden ชวนพนักงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกผักอินทรีย์สะท้อนจุดยืน “สุขภาวะที่ดี” ขององค์กร

เล่นกับผีที่เมกาบางนา ท้าพิสูจน์ความกล้ากับอาถรรพ์มนต์ดำที่หลอนกว่าเคย

“สภาดิจิทัลฯ” นำเทคโนโลยีช่วยเหลือคนไทย จากสถานการณ์ COVID-19

นิทรรศการนาฬิกาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
จาก 18 แบรนด์ผู้ผลิตและออกแบบนาฬิกาอิสระครั้งแรกในเมืองไทย