ไชยันต์ ไชยพร : ดนตรี การเมือง ชีวิต กับโสเครติสคนสุดท้าย

“ผมสอนวิชาปรัชญาการเมือง ผมต้องตั้งคำถามกับทุกระบอบ เพราะปรัชญาการเมืองคือการพยายามหาคำตอบว่าระบอบการปกครองไหนดีที่สุด ผู้ปกครองที่ดีเป็นอย่างไร พลเมืองที่ดีเป็นอย่างไร คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองเป็นอย่างไร ผมไม่สามารถที่จะสอน แล้วบอกว่า นิสิตอันนี้ดีแล้วนะ มันไม่ได้ คือโดยแนวทางของวิชานี้ คือให้ตั้งคำถามกับทุกอย่าง”
.
คำบอกเล่าของ ไชยันต์ ไชยพร นักวิชาการรัฐศาสตร์ ในวันที่เราตั้งคำถามถึงสถานะการเป็น “นักวิชาการโปรเจ้า” ของเขา


Director / Editor-in-Chief at The People

ค้นพบความสุขจากการอ่านและการเขียน ตื่นเต้นที่จะสนทนากับผู้คนหลากหลายวิชาชีพ ทว่าลึกลงไปในความสนใจส่วนตัว เขาชื่นชอบเสียงเพลงและหลงใหลในเครื่องดื่มบางชนิดอย่างถอนตัวไม่ขึ้น

Senior Photographer

หัวหน้าช่างภาพ The People

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

VDO Creator
อดีตช่างภาพอิสระ ผู้เปลี่ยนทางเดินชีวิตตามหาประสบการณ์และ passion ใหม่ๆจากผู้คน