ผู้อยู่กับโบราณคดีใต้น้ำของไทยแต่ต้นถึงปัจุบัน – เอิบเปรม วัชรางกูร (ชมคลิป)

เอิบเปรม วัชรางกูร คือผู้ที่ได้เห็นพัฒนาการของ “โบราณคดีใต้น้ำ” ของไทยตั้งแต่วันที่เริ่มตั้งไข่ เมื่อนักค้าวัตถุโบราณ ไปพบถ้วยชามสุโขทัยถูกใช้เป็นถ้วยข้าวหมาที่สัตหีบเมื่อปี 2517 จนมีการตั้งกองโบราณคดีใต้น้ำขึ้น และเขาเองก็ได้เป็นผู้อำนวยการกองฯ เป็นคนแรก
.
เอิบเปรมจึงเป็นผู้ที่เหมาะที่สุดที่จะอธิบายว่า โบราณคดีใต้น้ำคืออะไร? การทำงานด้านนี้อันตรายมากน้อยเพียงใด? ความก้าวหน้าของไทยอยู่ในจุดไหน? การมีนักโบราณคดีใต้น้ำทั้งประเทศแค่ 4 คน แสดงว่าประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้อย่างรุนแรงหรือไม่? และความก้าวหน้าในด้านนี้ของไทยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับในระดับนานาชาติ?

Music : https://www.youtube.com/watch?v=hVBgKCYrI-c

 


บรรณาธิการ The People ผู้เขียนเรื่องราวน่าสนใจหลากหลายแง่มุม

ผู้เขียนเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ สังคม และต่างประเทศ

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว