อดิศักดิ์ มานแมน: ผู้ใช้ชีวิตหลักร้อย แต่มีความสุขหลักล้าน

ไม่เลือกงานไม่ยากจน
.
ชีวิตของบางคนอาจไม่มีต้นทุนมากพอ แม้จะบากบั่นสู้ชีวิตตามลำพัง แต่หากงานที่สามารถทำได้ยังไม่ใช่ก็ยากจะพบกับชีวิตที่มีอิสระ
.
จากชีวิตติดลบ สู่การเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ Grab ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล
.
ติดตามเรื่องราวของ อดิศักดิ์ มานแมน ผู้ใช้ชีวิตหลักร้อย แต่มีความสุขหลักล้าน ที่ช่องทางอื่นๆ ได้ด้วยที่นี่

.
#ThePeople #GrabStories #Advertorial #PartnerContent


The People

กองบรรณาธิการ