Drag Artist คือชีวิต – กฤตเมธ สีถาน Bunny Be Fly (ชมคลิป)

Drag Artist คือศิลปิน

Drag Artist คือการสร้างสรรค์กฤตเมธ

สีถาน Drag Artist คือชีวิต

.

คุยกับ กฤตเมธ สีถาน หรือ Bunny Be Fly ถึงเรื่องราวการเป็น Drag Artist ศิลปินแห่งความสร้างสรรค์ที่เพิ่ม ลด ตัด ทอน ความเป็นชายให้ดูกลายเป็นหญิง พร้อมมุมมองต่อสังคมที่จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่บนความแตกต่างให้ได้ 


Writer

ผู้เขียนเนื้อหาศิลปวัฒนธรรม และอะไรก็ตามที่เป็นความบันเทิง

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

Illustrator

ชอบวาดรูป ชอบดูหนัง ชอบเที่ยว ชอบหมา ชอบนอน