อร BNK48 ว่าด้วยเรื่อง Orn The Way หนังสือเล่มแรกในชีวิตของเธอ – พัศชนันท์ เจียจิรโชติ (ชมคลิป)

“เล่าเมืองแรกก่อน มิลานจะเป็นน้ำหอมที่คนมิลานเขาใช้กัน มันจะมีอยู่ไม่กี่กลิ่น มันเหมือนเป็นกลิ่นประจำเขาด้วยมั้ง อย่างเข้าห้องน้ำ ทิชชูก็เป็นกลิ่นนี้ หรือแม้แต่เดินผ่านก็จะ… กลิ่นที่หนึ่ง เจอกลิ่นนี้แล้ว กลิ่นที่สอง ได้กลิ่น แล้วสักพักก็เอ้า กลิ่นที่หนึ่งมาอีกแล้ว คือมันเป็นแบบเดินสวนกันไปสวนกันมาก็ได้กลิ่นนี้ จนเราไปเข้าร้านน้ำหอมแล้วดมว่าไอ้กลิ่นที่เขาใช้คือกลิ่นไหน ซึ่งกลิ่นก็คือ Milano เป็นของแบรนด์ ๆ หนึ่ง”

.

บทสัมภาษณ์พัศชนันท์ เจียจิรโชติ หรือ อร BNK48 ว่าด้วยเรื่อง Orn The Way หนังสือเล่มแรกในชีวิตของเธอ บทบันทึกว่าด้วยการเดินทางเที่ยวอิตาลีของเธอ ที่สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของ อร BNK48 ทั้งเรื่อง การเป็นนักเขียน การเป็นแฟชั่นนิสตา ความฝันของเด็กสาว และความหลงใหลในน้ำหอม


บรรณาธิการ at The People

บรรณาธิการ The People ผู้สนใจเรื่องราวชีวิตของผู้คน สนใจหนังสือและภาพยนตร์แนวประวัติชีวิตบุคคล

Chief Content Designer

ดูแลงานสร้างศิลปกรรมและโปรดักชั่น The People

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา