ศาสนวิทยา ผู้ศึกษาศาสตร์ที่เลี่ยงไม่พ้นการวิจารณ์ – ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ (ชมคลิป)

ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักศาสนวิทยา ผู้ศึกษาศาสตร์ที่เลี่ยงไม่พ้นการวิจารณ์ และยังเป็นการวิจารณ์ในเรื่องที่อ่อนไหว และอาจทำให้ใครหลายคนโกรธแค้น แต่เขาเชื่อว่า การวิจารณ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นการขุดข้อเท็จจริงขึ้นมาอภิปรายอย่างเปิดเผย 

.

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจารณ์ความเชื่อ วิจารณ์ศาสนาเป็นเรื่องดีมาก ถ้าศาสนาไหนไม่เคยถูกวิจารณ์ หรือไม่ถูกวิจารณ์ ศาสนานั้นจะเป็นอันตราย” ศิลป์ชัยกล่าว

.

ขณะเดียวกัน การกระทำเช่นนั้นย่อมทำให้เขาอาจตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรง เขาเองก็ยังคงเป็น “ปุถุชน” ที่รักชีวิต จึงยอมรับว่า “กลัว” และบางครั้งก็ “กลัวมาก” ที่ตัวเองตกเป็นเป้าของความรุนแรง แต่เขาก็พยายามสะกดความกลัวนั้น เพราะเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ที่สาธารณะควรจะได้รับรู้


ผู้เขียนเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ สังคม และต่างประเทศ

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

Video Creator
อดีตช่างภาพอิสระ ผู้เปลี่ยนทางเดินชีวิตตามหาประสบการณ์และ passion ใหม่ๆจากผู้คน

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว