มอง “สื่อ” ในอนาคตกับ “หนุ่มเมืองจันท์” (ชมคลิป)

สัมภาษณ์ “สรกล อดุลยานนท์” มองภาพสื่อยุคใหม่ ในสายตา หนุ่มเมืองจันท์

“ใครเคยผ่านวิกฤตปี ’40 มาก็จะทราบว่านี่คือปี ’40 ภาคใหม่ แต่เป็นภาคเทคโนโลยีที่คุณนึกไม่ถึงว่าความรู้เก่าที่เคยมีนำมาใช้ได้น้อยมากกับโลกในวันนี้ ผมไปสัมภาษณ์ “เฮียฮ้อ” ประธานกรรมการบริหาร RS เขาบอกว่า คนทุกคนเวลาทำงาน อายุ 50 เป็นเวลาที่ถือว่าคนนี้มีประสบการณ์สูงสุด แต่ใครจะไปนึกว่าวันนี้ประสบการณ์ที่เคยมีของคนรุ่นเก่า ใช้ได้กับรุ่นปัจจุบันได้แค่ 50% เอง”

 


บรรณาธิการ at The People

บรรณาธิการ The People ผู้สนใจเรื่องราวชีวิตของผู้คน สนใจหนังสือและภาพยนตร์แนวประวัติชีวิตบุคคล

บรรณาธิการ The People ผู้เขียนเรื่องราวน่าสนใจหลากหลายแง่มุม

Chief Content Designer

ดูแลงานสร้างศิลปกรรมและโปรดักชั่น The People

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา