ธรรมศาสตร์และการก้าวผ่านโควิด-19 – รศ.เกศินี วิฑูรชาติ (ชมคลิป)

“ก็ตั้งแต่รับตำแหน่งก็ไม่รับเงิน คือเป็นอธิการบดีเขาก็จะให้เงินประจำตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่งนี้เราก็ไม่เอา ในทีนี้เราก็เอามาใช้ในส่วนของกองกลาง เช่น ทาสีตึก บางตึกที่เราเห็นว่ามันไม่ไหวแล้ว หรือว่าปลูกต้นไม้เพิ่มในบริเวณนี้ เอาต้นอะไรใช้เงินนี้มันก็จะรวดเร็ว เป็นต้น”
.
บทสัมภาษณ์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารเพื่อก้าวผ่านโควิด-19 โดยตั้งแต่รับตำแหน่งมา อธิการบดี ยืนยันว่าจะไม่รับเงินเดือนประจำตำแหน่งเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในทางสาธารณะแทน
.
ทำไมสวัสดิการของประชาคมธรรมศาสตร์ ถึงได้มีตั้งแต่แจกซิม จนถึงทำประกันโควิด-19? การดูแลคนในสังคมของธรรมศาสตร์ในช่วงโควิด-19 เหล่านี้มีเบื้องหลังวิธีคิดในการบริหารอย่างไร? ความคิดเห็นที่มีต่อกลุ่ม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้าน”? ชมได้ในคลิปนี้


บรรณาธิการ at The People

บรรณาธิการ The People ผู้สนใจเรื่องราวชีวิตของผู้คน สนใจหนังสือและภาพยนตร์แนวประวัติชีวิตบุคคล

Chief Content Designer

ดูแลงานสร้างศิลปกรรมและโปรดักชั่น The People

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

VDO Creator
อดีตช่างภาพอิสระ ผู้เปลี่ยนทางเดินชีวิตตามหาประสบการณ์และ passion ใหม่ๆจากผู้คน