สสส. อยู่เคียงข้างคนไทยร่วมฝ่า โควิด-19 ไปด้วยกัน – ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม (ชมคลิป)

“กลุ่มคนจนเมืองเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจจะมีการตอบสนองต่อข้อจำกัดในชีวิตได้ไม่เหมือนกับคนกลุ่มอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ต่าง ๆ พอเราเจอภาวะโควิด-19 เข้ามา เศรษฐกิจชัตดาวน์ ตรงนี้อาจจะไม่มีข้าว ไม่มีการจ้างงานต่าง ๆ จะเห็นว่าปัญหาของเขาค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควร”
.
หากลองเสิร์ชกูเกิ้ลคำว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ประโยคแรกที่เราจะมองเห็นผ่านหน้าต่างเว็บไซต์ก็คือ คำอธิบายว่า “พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. คือ ส่งเสริม พัฒนา และ สนับสนุน ให้คนไทยมีสุขภาพดี”
.
พันธกิจนี้ เป็นเจตจำนงของ สสส. ที่จะผลักดันการทำงานด้านดูแลสุขภาพประชาชนด้วยมิติที่หลากหลาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 เป็นอีกวาระหนึ่งที่ สสส. ได้ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชน
.
บทสัมภาษณ์ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ(สสส.) จะช่วยขยายความว่า ในวันที่สังคมไทยต้องการการพยุงทุกภาคส่วนให้ไปข้างหน้าด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
.
สสส. เดินอยู่เคียงข้างคนไทยในรูปแบบใด


บรรณาธิการ at The People

บรรณาธิการ The People ผู้สนใจเรื่องราวชีวิตของผู้คน สนใจหนังสือและภาพยนตร์แนวประวัติชีวิตบุคคล

Senior Photographer

หัวหน้าช่างภาพ The People

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

VDO Creator
อดีตช่างภาพอิสระ ผู้เปลี่ยนทางเดินชีวิตตามหาประสบการณ์และ passion ใหม่ๆจากผู้คน