พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช : อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำหรับประชาธิปไตย

“อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำหรับประชาธิปไตย”
.
“เอ๊ะ ประโยคนี้มันแปลว่าอะไร มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราพอดีนั่นหมายความว่า ผมตีความก็คือเป็น ‘สื่อสารในสิทธิเท่ากันที่จะเรียนรู้ สิทธิเท่ากันที่จะนำความเห็นไป’ เพราะฉะนั้นเครื่องมือเหล่านี้ปรากฏผลมา หลังจากนั้นประมาณ 20 ปีให้หลังที่มันชัดมากเลยแปรเปลี่ยนเป็นรูปของการเคลื่อนไหวและจิตสำนึกของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติขาว ปฏิวัติดอกมะลิ Arab Spring แล้วก็ที่ฮ่องกง ทั้งหมดเพราะว่าโลกปัจจุบันไม่อาจจะปิดกั้นหรือว่ากำหนดให้คุณเชื่ออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอีกแล้วเพราะฉะนั้นคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกคนกล้าที่จะออกมานำเสนอความคิดที่แตกต่างกันและมีเพื่อนฝูงต่าง ๆ ที่ไปไกลในด้านหนึ่งในมิติของการเมือง”
.
สัมภาษณ์ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรโครงการ The Change Maker
.
ว่าด้วยเรื่องราวของ จากไทยรักไทยสู่เพื่อไทย สู่ The Change Maker จาก ‘คนตุลา’ สู่การเมือง 2021


บรรณาธิการ at The People

บรรณาธิการ The People ผู้สนใจเรื่องราวชีวิตของผู้คน สนใจหนังสือและภาพยนตร์แนวประวัติชีวิตบุคคล

Senior Photographer

หัวหน้าช่างภาพ The People

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา