สตรีผู้จบบาลีศึกษา 9 จบในวัย 25 ปี – สุกัญญา เจริญวีรกุล (ชมคลิป)

สุกัญญา เจริญวีรกุล เป็นผู้ศึกษาภาษาที่ใช้บันทึกคัมภีร์พระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ๆ ทั้งบาลี สันสกฤต และทิเบต ด้วยจุดมุ่งหวังที่จะเป็นนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนา
.
จนสามารถเรียนจบบาลีศึกษา 9 ประโยคเป็นผลสำเร็จได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563) ขณะมีอายุได้ 25 ปี รวมเวลา เรียนแผนกบาลีทั้งหมด 10 ปี 3 เดือน
.
ปัจจุบันศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ศึกษาของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังรับงานพิสูจน์อักษรทั้งบทความ วิทยานิพนธ์ และงานอื่น ๆ รวมทั้งงานล่าม และงานแปลภาษา


ผู้เขียนเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ สังคม และต่างประเทศ

Chief Content Designer

ดูแลงานสร้างศิลปกรรมและโปรดักชั่น The People

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว