จะเลือก “ทิ้ง” หรือ “เก็บ” ความทรงจำ – ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ (ชมคลิป)

ของบางอย่างมีเรื่องเราให้นึกถึง จะ “ทิ้ง” เพื่อตัดใจ หรือจะ “เก็บ” ไว้ไม่ให้ลืม
.
เช่นเดียวกับชีวิตจริงของ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ ว่าเขาจะเลือก “ทิ้ง” หรือ “เก็บ” ความทรงจำอะไรบ้าง?


Writer

ผู้เขียนเนื้อหาศิลปวัฒนธรรม และอะไรก็ตามที่เป็นความบันเทิง

Chief Content Designer

ดูแลงานสร้างศิลปกรรมและโปรดักชั่น The People

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว