ประวัติศาสตร์ย่อ 100 ปีของโรคระบาด จากไข้หวัดสเปนสู่โควิด-19 – นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี (ชมคลิป)

“ในส่วนของประเทศไทย ผมว่าสิ่งที่มันจะมีผลกระทบสำคัญคือเรื่องเกิดความเหลื่อมล้ำ เพราะว่าประเทศไทยก่อนหน้านี้เราพึ่งพาการส่งออก พึ่งพาการท่องเที่ยว ทำให้ดันจีดีพีให้โต ดันเศรษฐกิจให้โต มาวันนี้เราเห็นชัดว่าการส่งออกอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอีกเสมอไป การท่องเที่ยวเราอาจจะไม่สามารถพึ่งพาได้เหมือนเดิมแล้ว ต้องมาพึ่งพาตลาดในประเทศ ตลาดในประเทศถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ คนจำนวนมากไม่มีกำลังซื้อ ความเหลื่อมล้ำสูงมาก คนที่มีกำลังซื้อสูงมีเพียงแค่หยิบมือเดียว คนที่ทั่ว ๆ ไปมีกำลังซื้อน้อยมาก ฉะนั้นตลาดในประเทศไม่มีทางโตถ้าความเหลื่อมล้ำมันเป็นอย่างนี้อยู่ ผมคิดว่านโยบายของรัฐต่อจากนี้ไปก็คงจะต้องเน้นเรื่องการทำให้คนที่อยู่ระดับล่างของสังคมได้มีโอกาสที่จะทำมาหากินได้มากขึ้น มีศักยภาพในการที่จะสร้างรายได้ได้มากขึ้น ซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐต้องเตรียมการให้ดี”
.
คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ย่อ 100 ปีของโรคระบาดจากไข้หวัดสเปนสู่โควิด-19, การรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไป จนมาถึงนวตกรรมใหม่ ๆ อย่างเช่น face shield


บรรณาธิการ at The People

บรรณาธิการ The People ผู้สนใจเรื่องราวชีวิตของผู้คน สนใจหนังสือและภาพยนตร์แนวประวัติชีวิตบุคคล

Chief Content Designer

ดูแลงานสร้างศิลปกรรมและโปรดักชั่น The People

Senior Photographer

หัวหน้าช่างภาพ The People

VDO Creator
อดีตช่างภาพอิสระ ผู้เปลี่ยนทางเดินชีวิตตามหาประสบการณ์และ passion ใหม่ๆจากผู้คน