แอดมินเพจ เสถียร โพธินันทะ ฆราวาสมุนีผู้แตกฉานในทางธรรม – สุธาวัชร์ ปานเงิน (ชมคลิป)

สุธาวัชร์ ปานเงิน อายุ 23 ปี เพิ่งจบด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคนที่สามารถพูดเรื่องธรรมะได้อย่างฉะฉาน เพราะมีพื้นฐานเป็นผู้สนใจศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็ก ๆ ชอบการอยู่วัด ฟังธรรมะยิ่งกว่าการไปเล่นอย่างเด็กวัยเดียวกัน และเป็นผู้ที่มองว่า พระพุทธศาสนาสามารถให้คำตอบกับชีวิตได้แทบทุกเรื่อง

นอกจากนี้เขายังเป็นแอดมินเพจ เสถียร โพธินันทะ ฆราวาสมุนีผู้แตกฉานในทางธรรม ซึ่งแม้ว่าเสถียรจะได้เสียชีวิตไปนานแล้ว แต่ก็ยังมีคนศรัทธา เห็นได้จากตัวเลขผู้ติดตามเพจที่เติบโตขึ้นทุกวัน

ในฐานะที่เขา (สุธาวัชร์ ไม่ใช่ เสถียร) เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตผูกพันกับศาสนามาตั้งแต่เด็ก ๆ (ซึ่งหาได้น้อยลงทุกวัน) The People จึงได้ชวนสุธาวัชร์มาพูดคุยถึงสถานการณ์ของศาสนาพุทธกับสังคมไทยในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของเขาต่อวงการศาสนาในอนาคต


ผู้เขียนเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ สังคม และต่างประเทศ

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

Video Creator
อดีตช่างภาพอิสระ ผู้เปลี่ยนทางเดินชีวิตตามหาประสบการณ์และ passion ใหม่ๆจากผู้คน