svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

Slot Machine เผยเรื่องสุขภาพและชีวิตนอกเวที เมื่อใช้เสียงร้องสูงมีพลัง

Slot Machine เล่าความจริงเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตนอกเวที อะไรคือผลที่ตามมา เมื่อหัวหอกของวงใช้พรสวรรค์เรื่องเสียงร้องสูง-มีพลังมาทำงานดนตรี

Slot Machine ขึ้นชื่อเรื่องสไตล์ดนตรีอันโดดเด่นและเสียงร้องสูงมีพลัง กล่องเสียงของวงเล่าว่า สิ่งนี้คือ 'พรสวรรค์' และมีบางอย่างที่มากกว่าแค่เรื่องอาชีพที่ทำให้เห็นคุณค่าของ 'พรสวรรค์' นี้
.
ฟัง Slot Machine เล่าเรื่องราวของชีวิตหลังใช้ต้นทุนทางกายภาพที่เป็นพลังเสียง เมื่อลงจากเวทีแล้ว พวกเขาเผชิญกับอะไรบ้าง ต้องรับมืออย่างไร จากเกือบวงแตก สู่ยุคอกหัก ประคองตัวรอดมาทำเพลง ใจถึงใจ ออกมาในช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ผู้คนเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เรื่องสุขภาพ
.
เรื่อง: ธนพงศ์ พุทธิวนิช
ลำดับภาพ: คฑาวุฒิ เผือกสอาด