svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสร้างโอกาสให้ผู้หลงผิด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสร้างโอกาสให้ผู้หลงผิด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

เชื่อไหมว่า ลงโทษพิพากษา การใช้กำลังเข้าจับกุมปราบปราม หรือแม้กระทั่งความรุนแรงอย่างการวิสามัญ ไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างได้ผล ยิ่งกว่าการใช้เข้าใจและการให้โอกาส หนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคือ ผู้ที่ผ่านโครงการบําบัดฟื้นฟู จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจและไม่หันกลับไปบนเส้นทางของยาเสพติดอีกเลย อะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้หลงผิดจากยาเสพติดให้กลับกลายเป็นคนใหม่ได้ภายในเวลาไม่เพียงไม่กี่เดือน มาติดตามไปพร้อมกันที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสร้างโอกาสให้ผู้หลงผิด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม