Post on 28/08/2019

YourNextU ‘รีสกิล-อัพสกิล’ เปลี่ยนคนให้ผ่านดิสรัปชั่นอย่างยั่งยืน

ยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเท่าไหร่ ทรัพยากรมนุษย์ย่อมสั่นคลอนมากขึ้นเท่านั้น กลายเป็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกของการทำงานปัจจุบัน เมื่อความเปลี่ยนแปลงมักนำมาซึ่งความหวาดหวั่น แต่ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงนั้นยังเปิดโอกาสนำไปสู่แนวทางใหม่ ๆ เพื่อก้าวต่อไปด้วย

ในโลกของการทำงาน นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ยังไม่ท้าทายเท่ากับกรอบคิดและวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลจากกระแส Digital Disruption องค์กรชั้นนำในทุก ๆ อุตสาหกรรมต้องปรับตัวในหลากหลายแง่มุม ขีดความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งเป็นฟันเฟืองหลัก และเป็นตัวตัดสินชี้ชะตาถึงความอยู่รอดขององค์กร จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้นำองค์กรไม่อาจมองข้าม 

วันนี้ เราจึงเริ่มเห็นการลงทุนที่จะปฏิรูป “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “คนในองค์กร” ให้สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องเดิม ๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์ “รีสกิล” (Reskill) เพิ่มทักษะการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น 

การรีสกิล หรือ การเพิ่มพูนทักษะเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรไม่ใช่เรื่องที่ทำได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว และไม่สามารถทำสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้น ๆ การรีสกิล “คน” สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ในทุกเรื่องทุกด้านหลากหลายสาขาวิชา แต่ “บุคคล” นั้นต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป

SEAC หรือ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำความเชื่อที่ว่า “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดทุกช่วงของชีวิต” ผ่าน โมเดลการเรียนรู้ YourNextU ที่ผสมผสานความหลากหลายของหลักสูตรที่เข้าถึงง่ายและครอบคลุม จากสถาบันชั้นนำของโลก อาทิ Stanford Center for Professional Development มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, The Arbinger Institute, Tirian, The Ken Blanchard Companies, FinxS, J2N Global, Psytech International, Simplilearn, Coorpacademy และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกดิสรัปชั่นที่ใกล้ตัวขึ้นทุกวัน โดยมี 6 กลุ่มองค์กรแถวหน้าของประเทศ อิตัลไทย, เอไอเอส, พีทีจี, เมืองไทยประกันชีวิต, มิตรผล และเอสซีจี มาร่วมเป็นกลุ่มแรกที่ปฏิรูป “คน” ในองค์กร

นี่คือ 6+1 มุมมอง ถึงการเปลี่ยนผ่าน “คน” เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ข้ามกระแสความเปลี่ยนแปลงที่มัก “พลิกโฉม” กระแสโลกอยู่เสมอ

 

ทุกที่ทุกเวลา 

ในปัจจุบันเราไม่สามารถรอให้ผู้บริหารกำหนดหลาย ๆ อย่างลงมาได้ เพราะจะตามโลกไม่ทัน กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดประเด็นถึงความเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันในปัจจุบัน

ธุรกิจโทรคมนาคม เป็นอีกธุรกิจที่ถูกดิสรัปท์อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ตัวองค์กรจะพูดถึง Change Management มาโดยตลอด แต่ กานติมา ยอมรับว่า โจทย์วันนี้คือ Transformation Management ซึ่งใหญ่กว่ามาก

ดังนั้น เราจึงต้องหาวิธีที่จะทำให้คนในองค์กรคิดเองเป็น ดีไซน์เองเป็น กำหนดจุดหมายเป็น และต้องเกิดการแลกเปลี่ยน โดยวิธีเหล่านั้นจะต้องเอื้อให้คนในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เอง”

“ทุกที่ทุกเวลา” เป็นแนวคิดสำคัญในการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ขององค์กร โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือเป็นอวัยวะที่ 33 ของร่างกาย แพลตฟอร์ม YourNextU นี้ยังช่วยทลายกำแพงการพัฒนาบุคคลที่เป็นเหมือนปราการด่านสำคัญของทุกองค์กรทั้ง “การต้องรอให้พร้อมหน้า” หรือ “พื้นฐานที่ไม่เท่ากันของแต่ละคน” 

คนที่มีความเป็นผู้นำจะมี Self-Analysis ด้วยการถามถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการตลอดเวลา หรือ 80% ของคนในองค์กรที่เป็นเจนวาย พวกนี้มีพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่ ‘ไม่รอและจะ ‘ไปหาความรู้ด้วยตนเองดังนั้น การสร้างแพลตฟอร์ม ที่สามารถหาความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และจากทุกเครื่องมือจึงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ

อีกทางหนึ่ง พฤติกรรมที่ไม่รอในการเรียนรู้เช่นนี้ ยังสามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบในหลาย ๆ กรณี เช่น การเลื่อนตำแหน่ง ได้อีกด้วย

องค์กรควรทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและเรียนรู้สิ่งที่แตกต่าง รวมถึงยอมรับในความแตกต่าง เพราะความแตกต่างหรือความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงาม เมื่อเรียนรู้ความแตกต่างแล้วก็นำมาต่อยอดในการทำงานต่อไป”  

 

เชื่อมคน 2 โลกให้กลายเป็นเนื้อเดียว

การอยู่ในโลกธุรกิจมาอย่างยาวนาน generation gap ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่กลายเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ต้องประสบ ยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ยอมรับว่า นี่คือโจทย์สำคัญที่นำไปสู่เครื่องมือที่จะให้พวกเขาเหล่านั้น สามารถ blend in ใน ecosystem ขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

ส่วนตัวคิดว่า การรีสกิล และอัพสกิล คือคำตอบที่กำลังตามหา เพราะเมื่อโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สกิลเดิม ๆ ที่เคยมี ไม่เพียงพออีกต่อไป จึงจำเป็นต้องรีบเพิ่ม และเสริมทักษะให้กับคนในองค์กร และตัวผมเองในฐานะผู้บริหารด้วย เพื่อเราจะสามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กันได้”

โมเดล YourNextU ที่ถูกนำมาใช้ นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ในการสร้างการมีส่วนร่วม และทำให้ “คน” กระตือรือร้นจากการเก็บคะแนนในชื่อของตนเองแล้ว ยังนำไปสู่การขยับขยายโอกาส และประสบการณ์การเรียนรู้จากออน์ไลน์สู่ห้องเรียนจริง ๆ ในทางกลับกัน บุคคลเหล่านั้นก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และไม่มีวัน “หมดอายุ” ไปจากองค์กร 

มันไม่ต่างจากทางลัด ที่จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เราอยากเอาชนะตัวเอง อยากเรียนรู้เพื่อจะเพิ่มระดับการเรียนรู้ตัวเองจากพื้นฐานสู่ความเชี่ยวชาญ

 

ก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลง

ที่ผ่านมา ภาคเกษตรกรรมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย อาทิ ในเรื่องการบริหารต้นทุน ตรงนี้จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของ ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ด้วย เพราะนอกจากเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ ความหลากหลายของเจเนอเรชันในองค์กรก็กลายเป็นอีกโจทย์ที่ต้องคิด 

“การรีสกิล และอัพสกิล จะทำให้คนทุกเจเนอเรชันสามารถอยู่ร่วมกัน หรือสามารถนำพาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ เราจึงต้องเร่งสร้างให้ทุกคนในองค์กรมี Common Platform ที่ไปในทางเดียวกันก่อน”

ศรายุทธมองว่า ปัญหาหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงคือ ทุกวันนี้องค์กรมักจะยุ่งกับการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนธุรกิจ พัฒนาระบบการผลิต หรืออื่น ๆ ก่อน ขณะที่ใส่ใจในการพัฒนาคนน้อยมาก นั่นจึงกลายเป็นปัญหาทำให้องค์กรพัฒนาช้า ทั้ง ๆ ที่การก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลง เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่คนในองค์กรจำเป็นต้องมี 

“เมื่อองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกในการอยากเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วก็อาจเกิดการบอกต่อคนอื่น ๆ ให้เกิดความรู้สึกแบบเดียวกันได้ และหากทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะสามารถยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวไกลได้มากขึ้นเช่นกัน”

 

เปลี่ยนไปด้วยกัน เพื่อเติบโตไปด้วยกัน

“คนทั่วไปเมื่อคิดว่าถึงทางตันในสายงานแล้ว โดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ปี จะชอบโยกย้ายไปทำงานในสายอื่น ดังนั้น เราจะทำอย่างไรให้เขาเกิดการเรียนรู้เพื่อเติบโตไปกับบริษัทได้” 

นั่นเป็นทั้งข้อสังเกตและโจทย์ที่ ฤทัย สุทธิกุลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ระบุว่าเป็นอีกมุมมองสำคัญของการพัฒนาคน ให้พร้อมกับการก้าวเดินขององค์กร 

ฤทัยยกตัวอย่าง “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ซึ่งโดยทั่วไปเข้าใจว่า เป็นคนตีราคาประกัน ทั้งที่ความเป็นจริง นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเหล่านี้ มี baseline ที่ดีมากในการที่จะเป็น machine engineering ซึ่งง่ายกว่าการที่ต้องไปหาคนใหม่ แล้วต้องมาสอนกันตั้งแต่แรก

การเรียนรู้จึงกลายมาเป็นอีกข้อสำคัญในการยกระดับความเปลี่ยนแปลง โดย YourNextu ตอบโจทย์ตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านช่องทางการเข้าถึงในออนไลน์ หรือการเกิดปฏิสัมพันธ์ใหม่ ๆ ในห้องเรียน ทั้งหมดก็เพื่อทลายกรอบ ‘ความไม่รู้’ ‘ทำไม่ได้’ หรือ ‘เป็นไปไม่ได้’ ให้หายไป ซึ่งจะทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเดินไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กรได้ในที่สุด

 

เรียนรู้สู่อนาคต

ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) อธิบายถึง 2 บริบทใหญ่ที่ตัวองค์กรกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบอันหลากหลายของธุรกิจ และจำนวนพนักงานที่ทำให้การขับเคลื่อนตัวองค์กรเป็นไปได้ช้า

การออกแบบการเรียนรู้แบบตามความสนใจของแต่ละคน และการสร้างความรับรู้ใหม่ ๆ จึงถูกนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรในที่สุด 

“เรารีสกิล เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันไปได้ไกลกว่าเดิม ด้วยการเสริมสร้างให้พนักงานสามารถออกแบบการรีสกิลของตัวเองด้วยตนเองได้ เน้น Self-Learning ไม่ใช่ป้อนข้อมูลให้กับพนักงานเพียงอย่างเดียว”

ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนผ่านธุรกิจในองค์กร จากธุรกิจน้ำมันไปสู่รีเทล ยังสร้างกรอบคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนผ่านในปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะก้าวเข้ามาได้อีกด้วย 

“พนักงานรู้สึกมีอิสระมากขึ้น และอิสระในการทำ Self-Learning นำไปสู่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยในอนาคต”  

อีกมุมหนึ่ง ตัวผู้บริหารเองก็ไม่ต่างกันที่จะต้อง reskill การที่ผู้บริหารของเรามาเข้าร่วมอยู่ในแพลตฟอร์ม YourNextU ด้วย เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบเจอสิ่งใหม่ ๆ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนกับกลุ่มคนที่หลากหลาย จะนำไปสู่การได้มุมมองใหม่ ๆ ในการทำงานในองค์กรมากขึ้น

ทุกวันนี้ เรายังขาดช่องทางในการเรียนรู้ และความตั้งใจในการลุกขึ้นมาเรียนรู้ หากองค์กรสามารถจัดเตรียมช่องทางในการเรียนรู้ และส่งเสริมความตั้งใจในการลุกขึ้นมาเรียนรู้ให้พนักงานในองค์กรได้ ก็จะทำให้องค์กรสามารถขยายขนาดได้อีก ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งองค์กรก็จะไม่ต้องแข่งกันเองภายในประเทศ แต่จะแข่งกับระดับนานาชาติแทน”

 

ทุกคนต่างเป็นฟันเฟืองของกันและกัน

ไม่มีใครรู้จักลูกค้าดีเท่ากับพนักงานที่ทำงานกับเรามาอย่างยาวนาน” 

อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำเสนอในอีกมุมขององค์กร เพราะเมื่อเข้าสู่สงครามใหม่ ตัวเลือกขององค์กรมักมีอยู่ 2 อย่างคือ หาคนใหม่ หรือไม่ก็ ติดอาวุธใหม่ให้คนในองค์กร

แทนที่จะลดจำนวนพนักงาน ควรจะรีสกิลและอัพสกิลให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น เพราะพนักงานก็เปรียบเสมือนลูกค้าของเรา” 

อภิรัตน์มองว่าทุกคนคือแรงขับเคลื่อนทั้งนั้น เพียงแต่ปัญหาสำคัญขององค์กรใหญ่ คือการขยับตัวช้า และตัวพนักงานก็ยังไม่รู้ว่าเส้นทางการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนผ่านของตนเองนั้นจะต้องทำอย่างไร การเชื่อมโยงและผสมผสานการเรียนรู้จึงมีความจำเป็นที่จะช่วยให้องค์กรได้ทั้งพนักงานใหม่ และเปี่ยมด้วยประสบการณ์

ดังนั้น แนวคิดสำคัญคือการมองเห็นโอกาสที่มีอยู่ในตัวพนักงานแต่ละคน เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่องค์กรจะเติมเข้ามาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

ผมเชื่อว่าทุกคนคือแรงขับเคลื่อนประเทศไทย หากเราอยากไปให้ถึง Thailand 4.0 หรือ innovative economy เราต้องรู้จักรีสกิลและอัพสกิลให้เป็น เพื่อให้เราอยู่รอดไปได้ ซึ่ง YourNextU ตอบโจทย์ทั้งรีสกิลและอัพสกิลได้เป็นอย่างดี มีทั้ง hard skills และ soft skills ให้คนได้เรียนรู้อย่างครบถ้วน”

 

ทักษะการพัฒนาสู่อนาคต

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC มองถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังท้าทายโลกในปัจจุบันอยู่ในขณะนี้ เพียงก้าวพลาดหรือหยุดพัฒนาเพียงเสี้ยววินาที “องค์กร” หรือ “คุณ” อาจจะหลงทาง และไล่ตามคนอื่นไม่ทัน จนพลาดโอกาสทางธุรกิจที่นำไปสู่เส้นชัยได้ 

สิ่งสำคัญที่สุด คือ องค์กรจะต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาขององค์กรคืออะไร ตอนนี้องค์กรยืนอยู่ที่จุดไหน ความท้าทายใหม่ที่กำลังจะเข้ามามีผลกระทบกับองค์กรในรูปแบบไหนบ้าง องค์กรมีความพร้อมอย่างไรบ้าง แล้วจะมีหนทางแก้ปัญหา และเส้นทางใหม่เพื่อรับมือให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

นอกจากการปรับองค์กรแล้ว สิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือ การเริ่มลงทุนในการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ หรือ คนในองค์กร ให้สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องเดิม ๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์รีสกิล เพิ่มทักษะการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดท่ามกลางโลกดิสรัปชั่น”

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตอนนี้ การรีสกิล หรือ การอัพสกิล เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะงานไปแล้ว ไม่ว่าพนักงานจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม แต่ในทางกลับกัน การรู้จักเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการรีสกิลตัวเองก็จะเป็นตัวช่วยไขประตูเปิดโอกาสในการสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคง และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม

ดังนั้น SEAC พร้อมที่จะเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการเรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง และพัฒนาทั้งในด้านขององค์กร ตลอดจนระดับบุคลากรผ่านโมเดลการเรียนรู้ YourNextU เพื่อสร้างสังคมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการนำนวัตกรรม มาสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นหรือการเสริมทักษะใหม่ ล้วนเป็นทักษะที่ตลาดต้องการจะพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเสมอ

 


The People

กองบรรณาธิการ

Related

สุธรรม พันธุศักดิ์ เจ้าของร้านแลกเงิน สู่เจ้าพ่อ “ทิฟฟานีโชว์” สุดอลังการ

เอกชัย ยังวาณิช สานต่อ ‘หัวม้าลาย’ เจ้าตำนานเครื่องครัวสเตนเลสเมืองไทย

สุวิทย์ วังพัฒนมงคล กอบกู้ “โรซ่า” ซอสมะเขือเทศพันล้าน

‘รุ่งยศ จันทภาษา’ กับภารกิจปั้น Blue Whale Assets ทะยานสู่ผู้จัดการกองทรัสต์โรงแรมใหญ่สุดในไทย

เจอร์เรียน สวอร์ตส Stojo แก้วกาแฟรักษ์โลกแบบพับได้ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง

Nissan GT-R 2020 ก็อดซิลล่าลิมิเต็ด ที่เคยเฆี่ยนซุปเปอร์คาร์ยุโรปจนตกขอบทาง

ไมก์ เจฟฟรีส์ สร้าง Abercrombie เสื้อผ้าสำหรับคนหล่อ-สวย เท่านั้น

คิม ดอตคอม ผู้ต้องหาคดีใหญ่ ผู้บุกเบิกเว็บไซต์แห่งการแบ่งปัน