svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

5 องค์กรน่าทำงานด้วย 2022-2023: มิตรผล ไม่ได้มีดีแค่น้ำตาล กับการดูแลพนักงานอย่างเข้าใจ

5 องค์กรน่าทำงานด้วย 2022-2023: มิตรผล ไม่ได้มีดีแค่น้ำตาล กับการดูแลพนักงานอย่างเข้าใจ

เพราะ ‘คน’ คือปัจจัยสำคัญที่จะพาองค์กรเดินหน้าไปได้อย่างมีคุณภาพ ‘มิตรผล’ จึงไม่ได้เอาดีแค่เรื่องน้ำตาล แต่ยังดูแลพนักงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยความเข้าใจ

เริ่มต้นปี 2023 The People นำเสนอซีรีส์ใหม่ บอกเล่าเนื้อหาที่น่าสนใจในแต่ละเดือน โดยใช้ชื่อว่า Stories of the Month เราจะเลือกกลุ่มของเนื้อหาที่มานำเสนอเป็นพิเศษ แต่ละเดือนจะมีหัวข้อของเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกันมาให้ติดตาม ประเดิมเดือนแรกของปีด้วยเรื่องราวของ ‘องค์กรน่าทำงาน’ ด้วย

ช่วงเดือนแรกของปีสำหรับใครหลายคนน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งหลัก เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับกิจกรรมและบทชีวิตที่แต่ละคนกำลังจะก้าวเดินไปสัมผัสตลอดทั้งปี อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ผู้คนยุคใหม่นี้มองหาคือเรื่องการงาน โดยเฉพาะในแง่องค์กรที่คิดว่าเป็นเป้าหมายสำหรับการลงหลักปักฐาน ด้วยเหตุนี้เรื่องราวประจำเดือนมกราคม 2023 จึงเริ่มต้นด้วย ‘องค์กรน่าทำงานด้วย’ โดยเลือกมา 5 องค์กรที่น่าสนใจ นำเสนอรายวันแบบไม่เรียงตามลำดับก่อนหลัง
 

องค์กรน่าทำงานด้วย 2022 - 2023 : มิตรผล (Mitr Phol)

นอกจากผลิตภัณฑ์หลากประเภทที่ผลิตอย่างมีคุณภาพจากมิตรผลแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรนี้ไม่เคยลืมหรือละทิ้งเลยก็คือผู้อยู่เบื้องหลังและบุคลากรทุกคน การจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้ ฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนต้องแข็งแรงและถูกดูแลอย่างมีคุณภาพ นั่นจึงเป็นเหตุที่พนักงานทุกคนของมิตรผลถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญของการพัฒนา จึงกลายเป็นที่มาของหลักสำคัญที่เป็นหัวใจหลักของมิตรผลอย่าง Employee Centric หรือ การยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง

เมื่อความสุขและชีวิตของพนักงานก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าผลประกอบการของบริษัท และด้วยการบริหารงานโดยยึดหลักการดังกล่าวเป็นหัวใจหลัก ก็คงไม่ยากเกินคาดเดาว่าเพราะเหตุใดมิตรผลจึงเป็นองค์กรที่ใครหลายคนมองหา แถมยังติดอันดับองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย 

แต่คำถามต่อมาว่าหลักการการยึดเอาพนักงานเป็นศูนย์กลางนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร?
 

มีหลายนโยบายและการดำเนินการขององค์กรที่แสดงให้เราเห็นว่าคุณภาพชีวิตของพนักงานก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากจากมุมมองของมิตรผล ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน หรือว่าจะเป็นความห่วงใยในด้านสุขภาพและความเป็นไปของชีวิต

เริ่มจากในด้านของการพัฒนาบุคลากร มิตรผลได้พยายามปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานโดยภาพรวมให้เป็นองค์กรที่ระบบการทำงานมีการคล่องตัว (Agile Organization) โดยมุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อการดำเนินงานและลดทอนบางข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นที่อาจเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานออกไป

นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายที่สนับสนุนและเห็นความสำคัญของความหลากหลายในความเป็นมนุษย์อย่าง นโยบายความหลากหลาย (Diversity Policy) ไม่ว่าจะมิติในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ วัฒนธรรม หรือค่านิยม ถูกนำไปใช้ในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การสรรหาและรับสมัคร ยาวไปถึงการแต่งตั้งและสวัสดิการที่บุคลากรทุกคนควรได้รับ นับเป็นการขยับตัวให้เท่าทันกับยุคสมัยและความเท่าเทียมท่ามกลางความแตกต่างของความเป็นมนุษย์

วิสัยทัศน์การบริหารจัดการพนักงานโดยภาพรวมดังที่กล่าวไปนับเป็นการดำเนินงานเป็นมิตรต่อคนทุกคน นอกจากนั้นมิตรผลยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่ตัวบุคคลเพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่หมุนไปไวกว่าเดิมอีกด้วย โดยเฉพาะในด้าน Digital Disruption

มิตรผลได้สร้างหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น Mitr Phol Transformational Leadership Program หลักสูตรที่สนับสนุนการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Virtual Learning, Online Learning และ Project-Based Learning เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมความเป็นไปได้และความสะดวกของทุกคนให้ได้มากที่สุด

นอกจากการพัฒนาทักษะแล้ว ในด้านของความปลอดภัย ความเป็นอยู่ และสุขภาพของพนักงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าด้านอื่น ๆ

ไม่เพียงแค่ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อลดทอนอุบัติเหตุและผลข้างเคียงต่อสุขภาพของเหล่าพนักงานที่ต้องทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมคือสิ่งที่มิตรผลให้ความสำคัญ แต่การพัฒนาและรักษาสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ลงมือทำเช่นกัน เพราะทางมิตรผลก็ได้มีการจัดฟิตเนสสำหรับพนักงานให้ได้ใช้กันอย่างทั่วถึง รวมถึงบริการคำแนะนำทางด้านโภชนาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย

จะให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน ฟันเฟืองของมันก็ต้องถูกดูแลรักษาด้วยความใส่ใจ จะให้ผลผลิตและกิจการของบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ผู้อยู่เบื้องหลังก็ต้องถูกใส่ใจและเข้าใจอย่างแท้จริง ถ้าจะให้มิตรผลเดินหน้าอย่างมั่นคง บุคลากรทุกคนก็ต้องมีชีวิตและการทำงานที่ดีเช่นเดียวกัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่ ‘มิตรผล’ เป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย