คณาพจน์ โจมฤทธิ์ : โครงการ The Change Maker ใช้ ‘ความคิด’ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

“แต่ทุกวันนี้ผมคิดว่า การมาทำงานตรงนี้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมถูกตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปีด้วยกัน ผ่านมาแล้ว 2 ปี แล้วอีกรออีก 8 ปีที่ยังต้องก้าวต่อไป แต่ผมว่าตรงนั้น มันไม่หยุดความฝัน มันไม่หยุดความคิดของผม ที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะผมว่าการตัดสิทธิทางการเมืองตรงนั้น มันเป็นการตัดสิทธิที่จะเข้ามาเป็นกรรมการการบริหารพรรค หรือตัดสิทธิในการทำงานทางส.ส. เท่านั้น แต่ผมว่าตรงนั้น มันไม่ได้ตัดสิทธิผมในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง”
.
บทสัมภาษณ์ คณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการทีมคิดเพื่อไทยและโครงการ The Change Maker กับเรื่องราวชีวิต ความคิดทางการเมือง จากไทยรักษาชาติสู่เพื่อไทย และความฝันที่จะสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์ผ่านโครงการ The Change Maker


บรรณาธิการ at The People

บรรณาธิการ The People ผู้สนใจเรื่องราวชีวิตของผู้คน สนใจหนังสือและภาพยนตร์แนวประวัติชีวิตบุคคล

Senior Photographer

หัวหน้าช่างภาพ The People

VDO Creator
บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ
จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา

VDO Creator
อดีตช่างภาพอิสระ ผู้เปลี่ยนทางเดินชีวิตตามหาประสบการณ์และ passion ใหม่ๆจากผู้คน