เชียร์-ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์: เมื่อสิ่งสำคัญกว่าการเลี้ยงสัตว์ คือ ‘ความพร้อม’

“จริง ๆ แล้วคนกับสัตว์คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน แต่กลายเป็นว่าอะไรคือข้อตัดสินว่าตรงนี้เราอยู่ได้แต่เขาอยู่ไม่ได้ ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันบนโลก วิวัฒนาการก็อาจจะทำให้เราเห็นสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้ แต่นี่คือพื้นที่ของเขาเช่นกัน ไม่ใช่แค่พื้นที่ของสังคมมนุษย์อย่างเดียว”
.
ก่อนหน้านี้เรารู้จัก ‘เชียร์-ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์’ ในฐานะนักแสดง พิธีกรและอีกหลากหลายบทบาทในวงการบันเทิง แต่หากก้าวออกจากหน้ากล้องและแสงไฟ เธอเป็นเหมือนโลกทั้งใบของ ‘เจ้าไม้หมอนและเจ้าขาว’ สุนัขพิการทั้งสองตัวที่เชียร์รับมาดูแล ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับโครงการ Better Cities for Pets โครงการที่ตั้งใจจะสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง และลดปัญหาสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้ง
.

อะไรคือจุดเริ่มต้นของการอุปถัมภ์เลี้ยงสัตว์พิการของเชียร์-ทิฆัมพร และการก้าวมาเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมว่า ‘ไม่พร้อม ไม่เลี้ยง’ กับโครงการ Better Cities for Pets ติดตามได้ในคลิปนี้


มนุษย์ friendly introvert ที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คือ ลาเต้เย็น การเดินเล่น และหนังสือมูราคามิ

Chief Content Designer

ดูแลงานสร้างศิลปกรรมและโปรดักชั่น The People

Senior Photographer

หัวหน้าช่างภาพ The People

Photographer

ช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

Video Creator
อดีตช่างภาพอิสระ ผู้เปลี่ยนทางเดินชีวิตตามหาประสบการณ์และ passion ใหม่ๆจากผู้คน